پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران

مقالات مجله Accounting History – نوامبر ۲۰۱۷

 مقالات این مجله را می توانید از گروه اطلاع رسانی همیار پژوهش درخواست نمایید.

Table of Contents
: Current Issue
Volume 22, Issue 4, November 2017

Editorial
Garry Carnegie, Carolyn Fowler

Vale Michael Gaffikin
Helen Irvine

Accounting historians engaging with scholars inside and outside accounting: Issues, opportunities and obstacles
Rachel Baskerville, Nieves Carrera, Delfina Gomes, Alessandro Lai, Lee Parker

The annual reporting practices of an Australian Commonwealth Government department: An instance of deinstitutionalisation
Nicholas Davis

Epistemology and management science: Is accounting history still a legitimate subject of study?
Yves Levant, Henri Zimnovitch

Accounting fraud, business failure and creative auditing: A microanalysis of the strange case of the Sunbeam Corporation
Marisa Agostini, Giovanni Favero

Contributing to the international accounting history movement: Integrated forums of discourse
Garry D Carnegie

The management of the plague in Florence at the beginning of the Renaissance: The role of the partnership between the Republic and the Confraternita of Misericordia
Giacomo Manetti, Marco Bellucci, Luca Bagnoli

Micro foundations in the Great Divergence debate: Opening up the perspective
Luca Zan, Kent G Deng

Book reviews

Book review: Accounting, Capitalism and the Revealed Religions: A study of Christianity, Judaism and Islam
Carolyn Cordery

Book review: Memorial Articles for 20th Century American Accounting Leaders
Thomas N Tyson

Book review: The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers
Geoffrey Whittington

Report

The ninth Accounting History International Conference: 6–۸ September 2017, Verona, Italy
Alessandro Lai

Announcement

The tenth Accounting History International Conference: “Accounting and work in historical perspective”
First Published November 7, 2017