دانلود پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن

دانلود پایان نامه

فایل کامل را از لینک زیر دانلود کنید:

پایان نامه بررسی میزان فرسودگی شغلی در بین پایوران ندسا و راهکارهای کاهش آن

با پیچیده ترشدن روز افزون جوامع امروزی، رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع، حساسی تر و مهم تر می شود، به طوری که می توان اذعان کرد که دنیای ما دنیای سازمانهاست و آنچه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان عامل گردانده اصلی سازمانهاست. به عبارت دیگر، انسانها به کالبد سازمان جان می دهند. بی تردید، نیروی انسانی کارآمد و خود انگیخته می تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی به هدف های برنامه ریزی شده سازمان، بیشترین کارآیی را داشته باشد[۱]. فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی، عوارضی روانی متعددی نیز به همراه داشته است از واژه فرسودگی برای توصیف پاسخ های انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده می شود. فرسودگی شغلی در واقع در اثر استرسی های مداوم بوجود می آید [۲]. از آنجا که همه افراد درجاتی از فشار عصب ای یا استرس را در محیط کار احساس می کنند و این  در واقعیت، امری ملموس و ا نکار ناپذیری درسازمان های مدرن امروزی است. پژوهش ها نشان می دهند نوع شغل ، شر ایط نا مناسب کاری، تعارض در نقش ، فشار کاری بیش از حد ، فقدان حمایت اجتما عی، فرصت ها ی کم برا ی ارتقاء ، تغییرات سازمانی و رقابت شد ید از عوامل موثر در فرسودگی به شمارمی آیند[۳].

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.