فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری

پژوهش‌های تجربی حسابداری فصلنامه‌ای است  علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد که با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه حسابداری مبادرت می‌کند. مقالات با رویکرد تجربی/ آرشیوی، آزمایش، بین رشته ای/ انتقادی، بازارپایه، پیمایش و مدل سازی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می‌باشد:

• پژوهش های تجربی حسابداری در بازار سرمایه و بازار پول

  • پژوهش های تجربی در حسابرسی و اطمینان بخشی

• پژوهش های تجربی در گزارشگری مالی و راهبری شرکتی

شماره جاری: دوره ۷، شماره ۲ (پیاپی ۲۶)، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۱-۲۳۳  XML


۱

اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی

  صفحه ۱-۳۱
  جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ عاصم حضرتی
 
۲

رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی

  صفحه ۳۳-۵۲
  محمد مرادی؛ فاطمه محقق
 
۳

تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

  صفحه ۵۳-۷۲
  سمیرا حاجی کرمانی؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی
 
۴

بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  صفحه ۷۳-۹۲
  الهام حسنی آذر؛ علی رحمانی
 
۵

نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟

  صفحه ۹۳-۱۱۶
  فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه السادات فخاری
 
۶

آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  صفحه ۱۱۷-۱۴۵
  صابر شعری؛ میثم احمدوند؛ ریحانه لاریجانی
 
۷

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود

  صفحه ۱۴۷-۱۶۴
  ساسان مهرانی؛ منصور طاهری
 
۸

مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران

  صفحه ۱۶۵-۱۹۰
  سجاد نقدی؛ غلامحسین اسدی؛ علیرضا فضل زاده؛ محمد نوفرستی
 
۹

رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل ۵ بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاریهای مبتنی بر مدل ۴ بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود

  صفحه ۱۹۱-۲۱۲
  یداله تاری وردی؛ احمدرضا مددپور
 
۱۰

بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها

  صفحه ۲۱۳-۲۳۳
  غلامرضا کردستانی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.