انتشار شماره جدید ژورنال Scripta با موضوع “آینده قومی مذهبی اروپا”

انتشار شماره جدید ژورنال Scripta با موضوع “آینده قومی مذهبی اروپا”

ژورنال Scripta، شماره ۲۸، سال ۲۰۱۸
ناشر: مؤسسه دانر (۵ آوریل ۲۰۱۸)

شماره جدید ژورنال Scripta درسال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد و در آن مقالاتی بر اساس سخنرانی‌های ارائه شده در کنفرانسی با موضوع مشابه در فنلاند گردآوری شده است.
این ژورنال توسط مؤسسه دانر منتشر می‌شود و هدف آن انتشار تحقیقات انجام شده با موضوعات دین و فرهنگ می‌باشد.

مطالب مرتبط