معرفی پروژه تحقیقاتی پویایی‌شناسی تاریخ ادیان میان آسیا و اروپا

این پروژه تحقیقاتی از سال ۲۰۰۸ جهت انجام پژوهش در خصوص تاریخ ادیان جهانی برخاسته از منطقه خاورمیانه و غرب اروپا و همچنین مذاهب آسیایی مهاجرت کرده به آن نواحی در مرکز مطالعات دینی (CERES) واقع در کالج کیت هامبورگ، دانشگاه رور بوخوم آلمان آغاز به فعالیت کرده است. همچنین این پروژه چگونگی نفوذ، گسترش و تبدیل این مذاهب و سنت‌های آن‌ها از یک مذهب محدود به یک دین جهانی را نیز بررسی می‌کند

مطالب مرتبط