معرفی نشریه آفات و بیماریهای گیاهی

نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی اولین نشریه گیاه‌پزشکی کشور است که از سال ۱۳۲۵ در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور تا کنون به طور منظم با درجه علمی پژوهشی به چاپ می‌رسد.

این نشریه نتایج حاصل از تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته را در قالب مقالات کامل، کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی که قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگری ارسال نشده باشد بررسی و چاپ می‌کند.

   نشریه علمی- پژوهشی “آفات و بیماری‌های گیاهی” نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران می‌باشد که از سال ۱۳۲۵ تا کنون  به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو شماره در موسسه “تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور” به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات علمی و تحقیقاتی مهم در سراسر جهان ارسال، و از نظر علمی از منابع شناخته شده و با ارزش بین‌المللی است.

      این نشریه در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CAB، ISC، SID و Agris نمایه می‌شود.

      مقالاتی که برای چاپ در نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به مجلات دیگر ارائه نشده باشد.

      مجوز انتشار: آخرین مجوز چاپ این نشریه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۸/۳/۲۰۴۶۱۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ با اعتبار علمی – پژوهشی تجدید شده است.

      امید است با دریافت نتایج تحقیقات اصیل و پربار همه‌ی محققین و متخصصین گیاه‌پزشکی کشور، روند تکاملی این مجله همچون گذشته ادامه ‌یابد.

سال هشتاد و ششم، شماره ۱، شهریور ۱۳۹۷

بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی و نروفازی در میوه سیب تیمار شده با عصاره گیاهی و عامل بیماری Penicillium expansum
جلال غلام نژاد * ، روح الله تقی زاده ، فاطمه ناصری نسب صص ۱-۱۲

بررسی تاثیر تغذیه ‏ای درختان سیب بر شدت بیماری شانکر سیتوسپورایی (Cytospora cincta) در باغ‏ های سمیرم
احمد حیدریان * ، lمسعود تدین نژاد صص ۱۳-۲۸

ارزیابی تحمل به بیماری زنگ قهوه ای در ژنوتیپ های منتخب گندم نان
سید طه دادرضائی * ، سید نصرت اله طباطبایی ، ایرج لک زاده ، احمد جعفر نژاد ، فرزاد افشاری ، زهره حسن بیات صص ۲۹-۴۰

تنوع غذایی جغد گوش دراز در استان های البرز، اصفهان و همدان از طریق بررسی ریمه با تاکید بر جوندگان
ابوالقاسم خالقی زاده * ، مریم امیدی صص ۴۱-۵۰

تاثیر برخی بسترهای غذایی جامد در اسپورزایی جدایهStreptomyces carpaticus UTS49 و کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی
نیلوفر محمدی فشارکی ، کیوان بهبودی * ، رامین حیدری صص ۵۱-۶۰

ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین
مرتضی شاه میرزایی ، فرشاد رخشنده رو ، محمد رضا صفرنژاد * ، حمیدرضا زمانی زاده ، توفیک البیانو صص ۶۱-۷۴

تعیین ویژگی های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران
یلدا سخن سنج ، کاوه بنانج * ، فرشاد رخشنده رو ، علی آهون منش صص ۷۵-۹۰

پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor به مواد فرار حشره میزبان و میوه انار در شرایط آزمایشگاهی
فاطمه شفقی ، سید حسین گلدانساز * ، آرمان آوند فقیه صص ۹۱-۱۰۲

مقایسه دوام اسانس گیاه پونه Mentha longifolia (Lamiaceae) و نانوامولسیون آن علیه شب پره آرد Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)
مژده لونی ، مریم نگهبان * ، جهانشیر شاکرمی صص ۱۰۳-۱۱۴

ارزیابی رابطه درصد عددی و وزنی سن زدگی در دانه های گندم توسط Eurygaster integriceps
جعفر محقق نیشابوری * ، آسیه ابوالحسنی صص ۱۱۵-۱۲۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.