فراخوان مقاله برای کنفرانس «نقش علما، ادبا و حاکمان در سرزمین‌های اسلامی در فاصله سال‌های ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی»

زمان: ۲۰ و ۲۱ مارس ۲۰۱۹
مکان: دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی (سواس) دانشگاه لندن، انگلستان
مهلت ارسال مقاله: ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸

دانشگاه سواس در لندن با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه اقدام به برگزاری کارگاهی آموزشی برای بررسی چگونگی ورود و ارتقای مقام علمای مسلمان در نظام و سیستم اداری و حکومتی سرزمین‌های اسلامی در قرون نهم تا پانزدهم میلادی نموده است. در این کارگاه به چگونگی تغییر نظام آموزشی مدارس دینی برای ورود به نظام اداری، علل رویکرد علما به سیاست و علل این تحرکات حرفه‌ای در میان علما برای نزدیک شدن به حکومت و متقابلاً گرایش حکام به علما پرداخته می‌شود.

مطالب مرتبط