⁣روند رو به رشد گرایش مسلمانان در آمریکا به کسب مقامات دولتی از سال ۲۰۰۱

طبق گزارش‌های رسیده از گروه‌های سیاسی مسلمان در آمریکا، در سال جاری بیشترین میزان گرایش مسلمانان برای کسب مقامات دولتی و ملی، بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است و بیش از ۱۰۰ مسلمان به عنوان نامزد انتخاباتی در مجامع مختلف شرکت نموده‌اند. افزایش اقدامات اسلام‌ستیزانه در آمریکا و همچنین نظرات و سیاست‌های ترامپ علیه مسلمانان عوامل اصلی گرایش این افراد به نامزد شدن برای کسب مقامات مختلف دولتی عنوان شده است. شایان ذکر است که جمعیت مسلمانان آمریکا رو به رشد و در حال حاضر ۳٫۴۵ میلیون نفر می‌باشد و در مجموع کمتر از سیصد نفر از این جمعیت در مناصب سیاسی آمریکا حضور دارند.

منبع: IRIC

مطالب مرتبط