فصلنامه صنعت ترجمه

وب سایت صنعت ترجمه، حاصل تلاش گسترده و بی دریغ جمعی از فعالان عرصه ترجمه است که موسسه سپهر ترجمان اندیشه را فضایی مناسب جهت رشد و توسعه این صنعت رو به رشد می دانسته و می دانند. 

موسسه سپهر ترجمان اندیشه در سال ۱۳۸۶ و با هدف ایجاد نگاه تخصصی به ترجمه در ایران و با بهره گیری از توانمندیهای مترجمان حرفه ای تأسیس گردید. از آنجایی که در کشور ما ایران، نگاه حاکم بر ترجمه نگاهی تخصصی نیست، برآن شدیم تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. به همین منظور جمعی از کارشناسان و کارشناسان ارشد ترجمه را گرد هم آوردیم تا علم را به عمل پیوند زنیم.

این موسسه توانایی ها و قابلیتهای مختلفی را در عرصه ترجمه بکار گرفته و این واقعیت را سرلوحه کار خود قرار داده است که ترجمه یک صنعت بوده و در نتیجه نیازمند زیرساخت های علمی و اجرایی مناسب است.