تشکیل زنجیره انسانی برای جابجایی کتابهای یک کتابفروشی

حدود ۱۸۰ نفر از مردم در ساتهمپتون انگلیس زنجیره انسانی تشکیل داده‌اند تا کتابهای کتابفروشی October Books را به مکانی جدید منتقل کنند.

مطالب مرتبط