سرانه مطالعه در کشور و چگونگی افزایش آن

برنامه روی خط خبر با موضوع سرانه مطالعه در کشور و چگونگی افزایش آن با حضور دکتر محسن حاجی زین العابدینی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی ۱ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸

مطالب مرتبط