مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان – شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان همیار

این فصلنامه علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه الزهرا می باشد. از اهداف نشریه:
۱- تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناختی
۲- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور
۳- توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناختی و جامعه شناختی
۴- آسیب شناسی مسائل جامعه شناختی یا روانشناختی و ارائه راهکارهای برگرفته از توصیه های اسلام

 

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷

۱

تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد

صفحه ۷-۳۸
سمیه عرب خراسانی؛ احمد غیاثوند
۲

امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز)

صفحه ۳۹-۷۷
لیلا رحیمی؛ صابر صبوری
۳

مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی

صفحه ۷۹-۹۹
زهرا کرمانی مامازندی؛ محمود نجفی؛ افضل اکبری بلوطبنگان
۴

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان

صفحه ۱۰۱-۱۲۲
هاشم جبرائیلی؛ جعفر حسنی
۵

مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی

صفحه ۱۲۳-۱۴۸
زهرا احمدپورترکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سمانه پورسهیلی
۶

بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

صفحه ۱۴۹-۱۷۵
معصومه سعیدی؛ حامد چهارسوقی امین؛ هادی مومنی هلالی؛ علیرضا نوروزی؛ مرجان واحدی
۷

فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره ۱۳۹۶- ۱۳۸۶

صفحه ۱۷۷-۲۰۲
محسن نیازی؛ اسما عسکری کویری؛ احسان الماسی؛ میلاد نوروزی؛ الناز نورانی

 

مطالب مرتبط