مطالعات فقه و حقوق اسلامی

مجله علمی پ‍ژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان است که در ابتدا و طی چندین شماره متوالی و منظم، تحت عنوان «مجله دانشکده علوم انسانی» و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق، ادبیات و مدیریت انتشار می یافت اما بعداً با توجه به سیاست های جدید معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، این نشریه در دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی و البته به طور مجزا به فعالیت خود ادامه داد تا این که در سال ۱۳۸۹ موفق گردید از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درجه علمی ـ پژوهشی نایل گشته و تاکنون در این قالب، به فعالیت خود ادامه دهد. این مجله با توجه به رعایت استاندادهای مورد نظر کمیسیون نشریاتوزارت علوم و بر اساس رای شماره ۳۶۹۲۵/۱۱/۸۹ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۹ کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد.

 

شماره جاری: دوره ۱۰، شماره ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۳۵۶  
۱

شناسنامه مجله

صفحه ۱-۶
۲

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»

صفحه ۷-۳۲
حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده
۳

ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی

صفحه ۳۳-۴۸
محمد رسول آهنگران؛ الهام غانم
۴

زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

صفحه ۴۹-۶۶
احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان
۵

قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع

صفحه ۶۷-۹۲
میرقاسم جعفرزاده؛ عباس مرادی
۶

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی

صفحه ۹۳-۱۳۲
سید مجتبی حسین نژاد
۷

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

صفحه ۱۳۳-۱۵۴
هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند
۸

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

صفحه ۱۵۵-۱۸۲
محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی
۹

تأثیر اکراه در ایقاع

صفحه ۱۸۳-۲۰۲
جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی
۱۰

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

صفحه ۲۰۳-۲۳۰
حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن
۱۱

جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری

صفحه ۲۳۱-۲۵۴
طیبه شاهرخی؛ فرهاد میرزایی

۱۲

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری

صفحه ۲۵۵-۲۷۸
علیرضا عزیزی؛ محمدعلی مهدوی ثابت
۱۳

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده

صفحه ۲۷۹-۳۰۴
مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمد رضا کیخا
۱۴

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

صفحه ۳۰۵-۳۳۰
مهدیه فیض اصفهانی؛ حمید انصاری؛ علی مظهر قراملکی
۱۵

آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم

صفحه ۳۳۱-۳۵۶
محمود مجیدی
مطالب مرتبط