نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی

«تنش ­های محیطی در علوم زراعی»، مجله­ ای علمی-پژوهشی با سیاست دسترسی آزاد (open access) است که به تعداد چهار شماره در سال (فصلنامه) توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منتشر می­ شود. این مجله تخصصی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی را به صورت مقاله کامل و گزارش علمی کوتاه، و نیز مرورهای جامع انجام شده در زمینه تاثیر تنش­ های محیطی (غیر زنده) بر رشد و نمود گیاهان زراعی را چاپ خواهد کرد. زبان اصلی مجله فارسی بوده و چکیده مقالات به شکل مبسوط به زبان انگلیسی خواهد بود.

مقالات ارائه شده نباید حاوی اطلاعاتی باشند که قبلا در مجله دیگری منتشر شده است و مقالات نباید همزمان به هیچ مجله دیگری برای انتشار ارسال شده باشند. مقالات تهیه شده بر اساس داده های محدود و مختصر مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملا منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. مجله در رد یا قبول، و ویرایش و اصلاح مقالات آزاد می­باشد.

داوری و چاپ مقالات در نشریه “تنش های محیطی در علوم زراعی” بدون هزینه و دسترسی عموم به نسخه الکترونیکی مقالات رایگان است.

 

شماره جاری: دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶  XML
۱

بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مهم زراعی و میزان پروتئین و روغن دانه در ژنوتیپ‌های سویا (Glycin max L.)

  صفحه ۴۹۱-۵۰۳
  سعید نواب پور؛ ابراهیم هزارجریبی؛ ابوالفضل مازندرانی
 
۲

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر بر رشد ارقام آفتابگردان تحت تأثیر تنش خشکی

  صفحه ۵۰۵-۵۱۹
  علی سلیمانی
 
۳

بررسی کارایی مصرف آب آفتابگردان در روش های آبیاری سطحی و فتیله‌ای

  صفحه ۵۲۱-۵۳۰
  ژاله زارعی؛ حسن حیدری
 
۴

اثر سطوح ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و غلظت عناصر در گیاه نخود (Cicer arietinum L. cv. Pirouz) تحت شرایط تنش آبی

  صفحه ۵۳۱-۵۴۵
  سعید رضا حسین زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی
 
۵

ارزیابی اثرات مصرف اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت سه رژیم آبیاری مختلف

  صفحه ۵۴۷-۵۵۸
  حسین سرتیپ؛ علیرضا سیروس مهر
 
۶

مطالعه صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزنجوش یک ساله (Origanum majorana) در پاسخ به عنصر روی در شرایط تنش خشکی

  صفحه ۵۵۹-۵۷۰
  مرضیه فارسی؛ فرزین عبدالهی؛ امین صالحی؛ شیوا قاسمی
 
۷

ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیک

  صفحه ۵۷۱-۵۸۲
  حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی قربانی؛ مهسا اقحوانی شجری؛ علیرضا صمدزاده؛ مهدی خیاط؛ زهرا مرکی؛ امیرحسن اسعدیان
 
۸

اثر مدت‌زمان پرایمینگ بر صفات مختلف دو رقم ذرت (L. Zea mays) تحت شرایط کم آبیاری

  صفحه ۵۸۳-۵۹۳
  یعقوب عارفی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی
 
۹

اثر شوری و محلول‌پاشی روی و آهن بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و کیفی زنیان (Carum copticum)

  صفحه ۵۹۵-۶۰۴
  محمدرضا رمضانی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سید غلامرضا موسوی
 
۱۰

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی مقاومت به سرمای نشاهای گوجه‌فرنگی پس از پیش تیمار تنش خشکی

  صفحه ۶۰۵-۶۱۴
  فردین قنبری؛ فخرالدین صالحی؛ محمد سیاری
 
۱۱

تأثیر محلول‌پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.)

  صفحه ۶۱۵-۶۲۵
  محسن طریق الاسلامی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ رضا ضرغامی
 
۱۲

ارزیابی تحمل به سرمای گیاه خاکشیر (L. Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده

  صفحه ۶۲۷-۶۳۹
  احمد نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ روح الله حسن بیگی
 
۱۳

تاثیر پیش تیمار بذر با اسید آبسیزیک در القای تحمل به تنش گرما در گیاهچه‏ ی ذرت (Zea mays L.)

  صفحه ۶۴۱-۶۵۳
  محمود عطارزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ مجید رجایی؛ فرزانه پولادی
 
۱۴

تأثیر پرایمینگ بذر و کادمیوم بر صفات فیزیولوژیک گیاهچه و شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولید شده سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتیپ SOR834

  صفحه ۶۵۵-۶۷۱
  عبدالحسین رضائی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ ابراهیم ادهمی
 
۱۵

فهرست داوران جلد ۱۰، شماره چهار. زمستان ۱۳۹۶

  صفحه ۵۷۲-۵۷۲
 
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.