فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصادی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران را گزارش می دهند می باشد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره ۲۲، شماره ۷۰، بهار ۱۳۹۶  XML

۱

رویکرد رتبه‌بندی داخلی بال ۲ و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری

  صفحه ۱-۳۲
  محمد امیدی نژاد؛ تیمور محمدی؛ محمود ختایی
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7965
 
۲

سیاست‌گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران

  صفحه ۳۳-۹۸
  حسین توکلیان؛ احمد رضا جلالی نائینی
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7966
 
۳

مقایسه رویکرد EVT با سایر روش‏های سنجش ریسک بازار (VaR) در چارچوب پس‌آزمایی و آزمون‌ کوپیک: دلالت‌هایی برای مدیریت ریسک بازار نهادهای مالی

  صفحه ۹۹-۱۳۲
  رضا طالبلو؛ محمد مهدی داودی
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7967
 
۴

تعامل جریان‌های تجاری و نشر بحران‌های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم‌زمان با متغیر وابسته گسسته در داده‌های تابلویی

  صفحه ۱۳۳-۱۷۳
  مهدی یزدانی؛ علی اسماعیلی
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7968
 
۵

معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین – زین در بورس اوراق بهادار ایران

  صفحه ۱۷۵-۲۰۶
  مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7969
 
۶

مقایسه مدل شش عاملی با مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار

  صفحه ۲۰۷-۲۳۱
  جواد رمضانی؛ یحیی کامیابی
  شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/IJER.2017.7970
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.