فصلنامه روان‌شناسی بالینی

مجله روان‌شناسی بالینی (علمی– پژوهشی) نشریه ای با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث حوزه روان‌شناسی بالینی مقاله می پذیرد. این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود. درجه علمی – پژوهشـی در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله روان‌شناسی بالینی اعطاء گردید. مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۴/۸۹۴ می باشد.

 

شماره جاری: دوره ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶  XML

۱

نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی–اجباری

صفحه ۱-۱۲
صابر سعیدپور؛ سید علی کاظمی رضایی؛ انسیه کربلایی اسمعیل؛ سید ولی کاظمی رضایی؛ فرشاد احمدی
۲

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه‌های پُرخوری، افسردگی و تَن‌انگاره در مبتلایان به پُرخوری عصبی

صفحه ۱۳-۲۲
هنگامه بلورساز مشهدی
۳

اعتباریابی و پایایی سنجی فهرست اجبارها، وسواس ها و تکانه های آسیب پذیری

صفحه ۲۳-۳۴
ارزو لشکری باویل علیائی؛ عباس بخشی پور رودسری
۴

اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس توهم لانای – اسلد در نمونه ایرانی

صفحه ۳۵-۴۶
علی محمدزاده
۵

اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر بر سلامت روان شناختی زنان نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی

صفحه ۴۷-۵۴
منیر حسینی؛ عبدالکاظم نیسی؛ ایران داودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر
۶

تأثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علایم افسردگی

صفحه ۵۵-۶۶
گلاویژ علیزاده؛ رسول کرد نوقابی؛ خسرو رشید؛ زلیخا قلی زاده
۷

مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی -جبری و افراد بهنجار

صفحه ۶۷-۷۴
منیر جمالی؛ فرزین یغمایی؛ پرویز صباحی؛ ایمان ا… بیگدلی
۸

تحلیل عاملی مرتبه پایین‌تر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان فارسی

صفحه ۷۵-۹۲
منصور حرفه دوست؛ ناهید راستگو؛ اسماعیل خیرجو؛ علیرضا صفرلوئی
۹

اثربخشی آموزش خودشفقتی شناختی در ولع مصرف، شدت وابستگی و انعطاف‌پذیری شناختی افراد وابسته به مواد

صفحه ۹۳-۱۰۳
سجاد بشرپور؛ نسیم محمدی؛ سارا اسدی‌شیشه‌گران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.