دوفصلنامه پژوهش‌های بذر ایران

اعتبار علمی این نشریه بر طبق نامه شماره۳/۱۸/۲۱۴۳۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور تایید شده است. همچنین با توجه به نامه شماره ۶۷۱/۹۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار مجله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.