مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره ۲۱۲۱۳۳/۱۸/۳ مورخ ۷/۱۱/۹۱ از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است. مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام مجله ای تخصصی است که با هدف توسعه مرزهای دانش تاریخ و درج و ارائه دستاوردهای علمی و نتایج تکاپوهای فکری اندیشه ورزان حوزه مطالعاتی تاریخ در دور حوزه ایران و اسلام چاپ و عرضه می گردد و فعالان عرصه پعلمی اجرایی این نشریه امید دارند تا با اتکاء بر خدا و حمایت همه پژوهشگران ارجمند مجله ای درخور و شایسته به جامعه علمی عرضه کنند.

شماره جاری: دوره ۱۰، شماره ۱۹ (پاییز و زمستان ۱۳۹۵)، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۷۳-۱  XML

علمی و پژوهشی

۱

نقش بلدیّه در کنترل بازار در دوره پهلوی اول

صفحه ۱-۲۰
مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی
۲

شهر زُباره و استقلال قطر

صفحه ۲۱-۳۰
عباس احمدوند
۳

بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورهآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

صفحه ۳۱-۵۰
محمد تقی ایمانپور؛ علی یحیایی؛ زهرا جهان
۴

شیخیه کریم‌خانی و تحولات اقتصادی و اجتماعی کرمان در دوره قاجار

صفحه ۵۱-۷۸
محمد خداوردی تاج آبادی
۵

جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافی‌نویسان مسلمان «قرن ۱- ۷ﻫ . ق»

صفحه ۷۹-۱۰۰
محسن رحمتی؛ امیر آهنگران
۶

تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار

صفحه ۱۰۱-۱۲۰
فاطمه رضایی؛ مسعود مرادی
۷

نظام ضرب سکه و مبادلات پولی در عصر ایلخانی

صفحه ۱۲۱-۱۴۴
محبوبه شرفی
۸

پیامدهای طرح اسکان عشایر بر حیات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی لرستان(۱۳۰۲تا۱۳۱۲ش.)

صفحه ۱۴۵-۱۷۰
مهدی صلاح؛ محمدعلی نعمتی
۹

تجلی حماسه ی عاشورا در نقاشی های قهوه خانه ایدوره ی قاجار

صفحه ۱۷۱-۱۸۴
حبیب الله کاظم نژادی؛ دادخدا خدایار؛ علیرضا طاهری؛ زهرا حسین آبادی
۱۰

نفوذ غرب در نقّاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری

صفحه ۱۸۵-۲۱۰
مصطفی لعل شاطری؛ عباس سرافرازی؛ هادی وکیلی
۱۱

اوضاع اقتصادی بندرعباس در دوره پهلوی اول ۱۳۲۰-۱۳۰۴

صفحه ۲۱۱-۲۳۴
نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ شیوا تقوایی زحمت کش
۱۲

سیاست‌ها و چالش‌های ناصرالدین شاه در توسعه راه شوسه مازندران

صفحه ۲۳۵-۲۶۰
مهدی وزین افضل؛ مرتضی نورایی؛ علی اکبر جعفری
۱۳

بازشناسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه و کارکرد سیاسی آن در دوره سلجوقیان بزرگ

صفحه ۲۶۱-۲۷۳
شهرام یوسفی فر؛ آذر جلیلیان؛ هوشنگ خسروبیگی؛ سیّد ابوالفضل رضوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.