پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران

مقالات مجله Acta Sociologica – فوریه ۲۰۱۸

 مقالات این مجله را می توانید از گروه اطلاع رسانی همیار پژوهش درخواست نمایید.

Table of Contents

Volume 61, Issue 1, February 2018

Articles

 

Varieties of Scandinavian universalism

A comparative study of welfare justifications
Morten Frederiksen
 

 

 

Young adults’ risk of long-term benefit receipt and parents’ socioeconomic background

Brigitte Schels
 

 

 

Economic consequences of occupational deregulation

Natural experiment in the German crafts
Andreas DamelangAndreas HauptMartin Abraham
 

 

 

Horizontal stratification in access to Danish university programmes

Martin D MunkJens-Peter Thomsen

 

 

Calling forth the change-makers

Reflexivity theory and climate change attitudes and behaviors
Debra J DavidsonRichard C Stedman

Book Reviews

 

Book Review: Processual Sociology & Sociology as a Population Science

Hannu Ruonavaara
 

Book Review: Education Systems and Inequalities: International Comparisons

Jan Skopek

Book Review: Humans and Automata: A Social Study of Robotics