فصلنامه بیماری های گیاهی

انجمن از آغاز شکل‌گیری خود در فکر انتشار نشریه‌ای بود. بر این اساس در سال ۱۳۴۲ شروع به انتشار نشریه‌ای با عنوان “بیماریهای گیاهی” نمود، که اولین شماره آن در دیماه ۱۳۴۲ انتشار یافت. این نشریه در آغاز جنبه خبری داشت ولی به مرور بر کیفیت و محتوی مقالات آن افزوده گردید تا اینکه در سال ۱۳۷۲ به عنوان بهترین نشریه علمی-پژوهشی در رشته کشاورزی در ایران شناخته شد و لوح تقدیری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این بابت دریافت نمود. بیماریهای گیاهی نخست به صورت پلی‌کپی (از شماره ۱ تا ۸، جلد اول) سپس به صورت افست (از شماره ۹ تا ۱۲، جلد دوم و شماره ۱ جلد سوم) انتشار یافت. از شماره ۲ جلد سوم به بعد به صورت چاپ شده در قطع وزیری (تا جلد ۴۴ سال ۱۳۸۸) و هم‌اکنون در قطع رحلی (از جلد ۴۵ سال ۱۳۸۹) منتشر می‌شود. مقالات تا قبل از چاپ نشریه فقط به فارسی و از زمان چاپ (از شماره ۲ جلد سوم) با فارسی و خلاصه انگلیسی یا با انگلیسی و خلاصه فارسی تهیه و انتشار می‌یابند. اعضاء هیات تحریریه این نشریه از همان ابتداء براساس آئین‌نامه‌ای توسط اعضاء پیوسته انجمن هر دو سال یکبار و در مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند. هزینه چاپ و انتشار این نشریه از ابتداء تا جلد ۴۳ سال (۱۳۸۶) با کمک مالی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور پرداخت شده (به استثناء شماره‌های ۳ و ۴ جلد ۱۳ و جلد‌های ۱۴ و ۱۵ که با کمک مالی شورای پژوهشهای علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری) منتشر شده است) و از جلد ۴۴ (سال ۱۳۸۷) به بعد انجمن از محل اعتبارات خود هزینه‌های مربوط را می‌پردازد. ضمنا این موضوع قابل به ذکر است که در سال ۱۳۴۷ نشریه بیماریهای گیاهی به دلیل مشکلاتی انتشار نیافته است.

شماره جاری: دوره ۵۳، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۶  XML

مقاله کامل پژوهشی

۱

ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌

  صفحه ۱۲۹-۱۴۹
  نیما خالدی؛ پریسا طاهری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار
 
۲

اثرات ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت‌شده درون نانو ذرات سیلیکاتی علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum)

  صفحه ۱۵۱-۱۶۴
  محمدرضا بلوچ؛ حسین صباحی؛ حشمت اله امینیان؛ شاهین نوری‌نژاد
 
۳

خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی ۱۶SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس

  صفحه ۱۶۵-۱۷۴
  سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی؛ غلام خداکرمیان؛ محمد صالحی؛ آسوآنتا برتاچینی
 
۴

تنوع ژنوتیپی جدایه‎های tumefaciens Agrobacterium و A. vitis از میزبان‌های مختلف در برخی از استان‌های غربی و جنوبی ایران با استفاده از نشانگر RAPD

  صفحه ۱۷۵-۱۹۵
  حمزه مفاخری؛ سیدمحسن تقوی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ علی نیازی
 
۵

بررسی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی ریشه گلرنگ با استفاده از آزمون بیماریزایی و نشانگر مولکولی AFLP

  صفحه ۱۹۷-۲۱۰
  پریسا رحیمی؛ بهرام شریف‌نبی
 
۶

شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم

  صفحه ۲۱۱-۲۲۰
  امید عینی؛ اله عبدالله‌زاده
 

گزارش کوتاه

۷

وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

  صفحه ۲۲۱-۲۲۴
  علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ امین علیدادی؛ کوروش طاهرخانی؛ حسین موذن رضا محله؛ محمد جوان نیکخواه
 
۸

اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران

  صفحه ۲۲۷-۲۲۹
  لیلا معارف؛ محمد صالحی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.