پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

ارتباطات

Introduction to Information Literacy for Students

Introduction to Information Literacy for Students by Michael C. Alewine and Mark Canada English | 2017 | ISBN: 1119054753 | 255 Pages مقدمه ای بر سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان راهنمای مختصر و عملی برای مرور اطلاعات در عصر دیجیتال را…

Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors

"Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors" Yuehong H. (Helen) Zhang, English | ISBN: 3319241583 | 2016 | 188 pages  کتاب "علیه سرقت ادبی: راهنمای ویرایشگران و نویسندگان" نخسیتین کتاب مربوط به سری کتاب‌های "تحلیل کیفی و کمی…