پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

زبان

The semantic transparency of English compound nouns

The Semantic Transparency of English Compound Nouns Martin Schafer این کتاب که در سال ژانویه 2018 به چاپ رسیده در 420 صفحه از انتشارات Language Science Press می باشد که به تفصیل به بحث در مورد شفافیت معنایی می پردازد. نسخه دیجیتالی این…

Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic Practices across Urban Spaces

کتابی با 390 صفحه از انتشارات دانشگاه کمبریج که به موضوعات اصلی زبان‌شناسی می‌پردازد و در آن مسائل هویتی و جوانان را مورد بررسی قرار می‌دهد. نسخه دیجیتالی این کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است و نسخه چاپی نیز به سفارش پژوهشگران در…