پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

اخلاق

Moral Engines: Exploring the Ethical Drives in Human Life

Moral Engines: Exploring the Ethical Drives in Human Life Berghahn | English | 2018 | ISBN-10: 1785336932 | 259 pages این کتاب پنجمین کتاب از سری کتاب‌های WYSE Series in Social Anthropology است که در 266 صفحه توسط انتشارات برگهان بوک در…

Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors

"Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors" Yuehong H. (Helen) Zhang, English | ISBN: 3319241583 | 2016 | 188 pages  کتاب "علیه سرقت ادبی: راهنمای ویرایشگران و نویسندگان" نخسیتین کتاب مربوط به سری کتاب‌های "تحلیل کیفی و کمی…

Computer Network Security and Cyber Ethics, ۴th edition

کتاب امنیت شبکه کامپیوتری و اخلاق سایبری ویرایش چهارم کتابی در حوزه شبکه های کامپیوتری و اخلاق سایبری که وندالیسم سایبری و جرایم سایبری را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد. این کتاب در 240 صفحه توسط انتشارات مکفارلند در 13 مارس 20114 به چاپ…