پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

علوم سیاسی

Islam, Society, and Politics in Central Asia

Islam, Society, and Politics in Central Asia University of Pittsburgh | English | 2017 | ISBN-10: 0822964279 | 392 pages کتابی از پائولین جونز که در 30 می 2017 توسط انتشارات دانشگاه پیتسبورگ در 392 صفحه به چاپ رسیده است. "اسلام، جامعه و…

Political Jurisprudence

Martin Loughlin, "Political Jurisprudence"  English | ISBN: 0198810229 | 2018 | 198 pages این کتاب اثری از مارتین لوگلین می باشد که در 224 صفحه در دسامبر 2017 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده است.این کتاب را می توان در دسته های حقوق،…

The Routledge Handbook of East European Politics

The Routledge Handbook of East European Politics Routledge | English | ISBN-10: 1138919756 | 390 pages این کتاب در 390 صفحه، محصول انتشارات راتلج می باشد که در سال 2017 به چاپ رسیده است. این کتاب که در حوزه علوم انسانی می باشد به بررسی…