پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

پژوهش

Traceable Human Experiment Design Research: Theoretical Model and Practical Guide

Nadine Mandran 2018 | ISBN-10: 1786302365 | 270 pages هدف از این کتاب، توصیف روش تحقیق پژوهش طراحی تجربیات انسانی قابل ردیابی است. این مورد در تحقیقات در علوم انسانی متمرکز (RICH) کاربرد دارد. این نوع روش تحقیق و متودولوژی، حوزه های تحقیق…

Introduction to Information Literacy for Students

Introduction to Information Literacy for Students by Michael C. Alewine and Mark Canada English | 2017 | ISBN: 1119054753 | 255 Pages مقدمه ای بر سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان راهنمای مختصر و عملی برای مرور اطلاعات در عصر دیجیتال را…

Handbook of Writing, Literacies, and Education in Digital Cultures

Handbook of Writing, Literacies, and Education in Digital Cultures by Kathy A. Mills and Amy Stornaiuolo English | 2018 | ISBN: 1138206334 | 327 Pages   در خط مقدم مباحث سواد دیجیتالی در زمینه آموزش، این کتاب یکی از منحضر به فرد…

Methods and Paradigms in Education Research

Methods and Paradigms in Education Research (Advances in Educational Marketing, Administration, and Leadership) IGI Global | English | 2017 | ISBN-10: 1522517383 | 367 pages by Lorraine Ling (Editor),‎ Peter Ling (Editor این کتاب  با…