پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

جامعه شناسی

The i-zation of Society, Religion, and Neoliberal Post-Secularism

این کتاب به بررسی رابطه دین و پساسکولاریسم با لیبرالیسم نوین می پردازد. لیبرالیسم نوین با کمک ابزارهای دیجیتال نظام سرمایه داری،‌ روز به روز بر تمامی جوانب زندگی بشر تسلط بیشتری می یابد و حتی دین را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. هر چند…

Experiences of Islamophobia: Living with Racism in the Neoliberal Era

James Carr, "Experiences of Islamophobia: Living with Racism in the Neoliberal Era" English | ISBN: 1138484873, 1138851752 | 2016 | 182 pages این کتاب سیزدهمین کتاب از مجموعه کتابهای پژوهش در نژاد و قومیت Routledge Research in Race and…

The Routledge International Handbook of Critical Mental Health

این کتاب یکی از جامع ترین مجموعه های نظری و نوشته های کاربردی را برای دانشجویان، پژوهشگان و اندیشمندان و متخصصین ارائه می‌دهد. این کتاب در 308 صفحه در سپتامبر 2017 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده و در حوزه های روانشناسی، نظریه های جامعه…