بایگانی دسته بندی

جامعه شناسان

حسن حبیبی

نگاهی به زندگی و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن حبیبی دکتر محمدرضا نصیری اشاره: دوشنبه، بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به مناسبت برگزاری مراسم تجلیل از زنده‌یاد دکتر حسن حبیبی که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد، کتاب …

امیل دورکیم

امیل دورکیم (بنیانگذار انسان‌شناسی دینی) چکیده در نوشته‌ای که پیش‌رو دارید سعی شده است تمام ابعاد دورکیم که شامل زندگی شخصی و حرفه‌ای، ریشه‌های فکری، آثار دورکیم و مفاهیم کلیدی که در هر اثر مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرند. و نیز…