پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگران
بایگانی دسته بندی

جامعه شناسی

مقالات مجله Acta Sociologica – فوریه ۲۰۱۸

 مقالات این مجله را می توانید از گروه اطلاع رسانی همیار پژوهش درخواست نمایید. Table of Contents Volume 61, Issue 1, February 2018 Articles   Varieties of Scandinavian universalism A comparative study of welfare…

جامعه و قدرت های اجتماعی

Society And Social Power BY JANANI HARISH Abstract Society is the source of immense power. Over the past few centuries humanity has record­ed phenomenal growth in its collective capacity for accomplishment, as reflected in the…