سه مرحله لازم برای مطالعه مؤثر

1- آماده کردن ذهن (Mentally Prime) : اولین گام برای یک مطالعه صحیح این است که یک مرور کلی از آنچه که ما میخواهیم بخوانیم را انجام دهیم. در مطالعه یک کتاب با مرور کلی یک کتاب یا فصل یا یک مبحث درسی ،‌ یک نظریه ذهنی از مرزهای آنچه را که می خواهیم در مورد آن یادگیری داشته باشیم ، ایجاد می کنیم.
مرور کلی و روانشناختی از یک فصل یا بخش کتاب درسی، تنها چند دقیقه طول می کشد و همین چند دقیقه در یادگیری دقیق شما تاثیر بسیار زیادی دارد.
2- خواندن فعال (Actively Read) : مرحله دوم این است که طرح خود را با برخی از جزئیات پر کنید. این کار توسط خواندن منبع درسی انجام می شود.
3- بازتاب (Reflect): مرحله نهایی که مرحله تسلط است، منعکس کننده آنچه است که شما آموخته اید. شما می توانید با تست زدن و آزمون خود مطالب را در ذهن تثبیت کنید.

مطالب مرتبط