معرفی مؤسسه‌ مطالعه‌ جوامع و تمدن‌های مسلمان در دانشگاه بوستون

این مؤسسه در راستای چشم‌انداز دانشگاه بوستون در پیشبرد تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی اسلام، به محلی برای تعامل محققان و اساتید برجسته در حوزه‌های انسان‌شناسی، تاریخ، ادیان، سیاست، ادبیات، زبان شناسی و هنر تبدیل شده تا بتواند میراث مسلمانان جهان را حفظ و نگهداری نماید.
این مؤسسه با دارا بودن 31 عضو هیئت علمی، 11 دپارتمان و منابع غنی کتابخانه‌ای و ارائه دوره‌های آموزشی در تمامی مقاطع دانشگاهی، یکی از بزرگترین مؤسسات مطالعات اسلامی در آمریکا محسوب می‌شود.
از مراکزی که با این مؤسسه همکاری دارند می‌توان به موسسه آمریکائی مطالعات افغانستان، بنیاد آیلکس، مؤسسه آمریکائی تحقیقات در ترکیه (ARIT) و جامعه اسلامی دانشگاه بوستون اشاره کرد.

🌐 وبسایت: http://www.bu.edu/smscinst
✉ ایمیل: smscinst@bu.edu

منبع نوشتار: iric

http://www.bu.edu/smscinst

The Institute for the Study of Muslim Societies & Civilizations at Boston University founded in the fall of 2006, reflects the university’s long-standing commitment to the advancement of scholarship of the Muslim world and acts as an interdisciplinary meeting point for scholars and researchers in diverse fields, including anthropology, history, religion, literature, and the arts.

Committed to educating a new generation of scholars, the Institute provides a variety of resources and programs.  The Institute also hosts a wide array of public events, workshops, and lectures on a variety of topics and fields.

مطالب مرتبط