فناوری RFID

Radio Frequency Identification

توسعه منابع اطلاعاتی و رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، پدیده‌های نوینی را در چارچوب زندگی علمی و نهادهای آن مانند دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی فراهم آورده است.

فاطمه مرادی 
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه قم
r.f.moradi1373@gmail.com

 

تعریف
آر.اف.آی.دی. ترجمه مخفف عبارت شناسایی با فرکانس رادیویی است که به عنوان جدیدترین تکنولوژی شناسایی به نحوی گسترده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این تکنولوژی شناخت اتوماتیک و بدون تماس اشیاء را با استفاده از امواج رادیویی، بدون نیاز به دید مقابل برای انتقال اطلاعات مربوط ممکن می‌کند.
RFID فناوری جدیدی است که ویژگی‌های زیر را داراست:
عدم نیاز به دید مستقیم هنگام خواندن تگ‌ها، خواندن هم زمان چندین تگ باهم. تبادل داده‌ها به وسیله برقراری اطلاعات بین یک تگ که به یک کالا یا شئ متصل شده و یک بازخوان است اصولا سامانه‌های شناسایی از طریق فرکانس رادیویی از سیگنال‌های الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای خواندن و نوشتن داده‌ها بدون تماس بهره‌گیری می‌کنند.
مزایای استفاده از سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی(RFID)
عبارت اند از: اتوماسیون شفافیت، مدیریت دارایی، سرعت، قابلیت ردیابی، امنیت، قابلیت اطمینان، صرفه جویی در هزینه کارکنان ، ارتقاء خدمات کاهش، سرقت کتاب، بهبود مدیریت مجموعه، فراهم آوری روزآمد مداوم مجموعه رسانه‌ها و وارسی موجودی و کنترل آن و کاهش زمان لازم برای فعالیت‌های امانت.

کاربرد RFID در کتابخانه
RFID در واقع اطلاعات موقعیت را به ما می‌دهد؛ مثلا کتاب کجاست و در کدام قفسه قرار دارد. سرعت در فرآیند امانت بازگشت و تمدید، سهولت در انجام قفسه خوانی، کاهش ارتباط رودررو، حفاظت و مدیریت کتابخانه از یک درگاه جامع و کامل، اطلاع مسئولین از خروج غیرمجاز اسناد، افزایش حفاظت از اسناد کتابخانه، کنترل موجودی منابع، ارتقاء و طرح کیفی خدمات کتابخانه و در نهایت بهینه سازی بهره‌گیری از زمان ارزشمند کتابخانه.
این فناوری د رمحیط کتابخانه شبیه بارکد سنتی است که ابزاری را برای الصاق برچسب به ماده‌ای اطلاعاتی و خواندن آن برچسب، برای انجام امور امانت یا تهیه فهرست موجودی فراهم می‌کند.
این تکنولوژی برای شناسایی کتاب، کنترل سرقت، کنترل موجودی و تنظیم کتاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری
مدیران و کتابداران ایرانی با استفاده از فناوری سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی RFID توافقی همگون دارند. همچنین روشی موثر برای جست و جوی کتاب های ویژه، شناسایی کتاب های گم شده یا کتاب‌هایی که به صورت ناصحیح در قفسه گذاشته شده است.
این فناوری با آگاهی‌رسانی به موقع برای ایجاد بازخورد مناسب به کتابدار استفاده‌کننده کمک شایان توجهی می کند ضمن اینکه کار خسته‌کننده مدیریت صورت برداری را به تکنیکی آسان برای کمک به کتابخانه‌ها در کنترل مجموعه‌ها می‌کند.

منابع
شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران،RFID چیست؟ نوشته وب سایت، بازیابی شده در 15 بهمن 1389 http://www.nosa.com
علیپورحافظی، حامد(1389). کاربرد فن آوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه‌ها، کلیات کتاب ماه، 4(1).
ناجی اصفهانی، حوریه؛ شعبانی، احمد؛ عاصفی، عاطفه؛ نادری خراجی، فاطمه (1390). نظر سنجی در مورد استقرار سیستم شناسی با فرکانس رادیویی آر.اف.آی.دی. در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 96.
واحد تحقیق تئسعه شرکت شلر،RFID چیست؟ نوشته وب‌سایت، بازیابی شده در 15 بهمن 1389 http://www.shelerco.com/fa

مطالب مرتبط