چرا مقالات نیاز به ویراستاری نیتیو دارند؟

مجلاتی که به ویرایش مقالات ISI حساس هستند از مجلات بسیار معتبر در سطح دنیا می باشند این مجلات دارای اصول و قواعد منظم و سخت گیرانه ای در مبحث چاپ مقاله می باشند مهم ترین دلیل سطح مجلات است!
در توضیح می‌توان گفت این مجلات به صورت سالانه، سه سال یک بار و پنج سال یک بار به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورتی که نتوانند معیارهای کلاریویت ( تامسون رویترز قدیم و ارائه دهنده ایندکس ISI) را فراهم نمایند قطعا به سطوح پایین تر تنزل پیدا خواهند کرد

نکته دیگر اینکه این مجلات به دلیل سطح بسیار بالایی که دارند سالانه با حجم انبوهی از مقالات ارسالی از سراسر دنیا مواجه هستند و می‌بایست از معیارها و فیلترهای خاصی جهت برگزیدن مقالات منتخب استفاده نمایند یکی از معیارهای مهم ویراستاری نیتیو مقالات می‌باشد. ویراستاری نیتیو باعث همسان شدن کیفی مقالات یک مجله از نظر زبان ترجمه شده می‌شود.

مطالب مرتبط