مشکلات ارسال یک مقاله به دو مجله

 اولین نکته ای که باید در ابتدای امر بدانید این است که اصولن امکان چاپ یک مقاله با یک موضوع و متن در دو مجله مختلف وجود ندارد و تخلف محسوب می شود و اگر مجله ای تشخیص دهد که مقاله ای تکراری برای او ارسال کرده اید در بهترین حالت ممکن است که فقط رد شود ولی در بیشتر موارد شما در لیست سیاه مجله قرار می گیرید و دیگر امکان فرستادن و چاپ مقاله به آن مجله را نخواهید داشت!

 بسیاری از مجلات در قسمت Covering Letter از نویسنده و ارسال کننده مقاله تعهد می گیرند که مقاله ارسالی نباید تکراری بوده و در جای دیگری چاپ شده باشد. همچنین در این تعهد وجود دارد که نباید مقاله ارسالی شما در ژورنال دیگری سابمیت شده باشد. این موضوع و این ممنوعیت به دو دلیل عمده گذاشته شده است. وقت داوران برای بررسی مقالات، مهم است و برای سردبیر مجله بسیار اهمیت دارد زیرا هم پروسه ای گران بوده و هم تعداد داورانی که وقت آزاد داشته باشند و اقدام به بررسی مقالات ارسالی کنند محدود است. این ممنوعیت از فرستاده شدن مقاله تکراری و هدر شدن کار داوری جلوگیری می کند. مورد و دلیل دوم, جلوگیری از انتشار مقاله تکراری و منتشر شدن همزمان یک مقاله در دو ژورنال است. زیرا اگر این اتفاق رخ دهد تبعات منفی هم برای مجله و هم برای سردبیر دارد و باید مقاله را ابطال کرده و به نویسندگان مقاله اصلی موضوع را اطلاع دهد.

 بدین منظور سختگیری در این زمینه وجود دارد و اگر شما همزمان یک مقاله را به دو مجله ارسال کنید احتمال وجود داور مشترک و اطلاع سردبیرها و هیئت تحریریه دو مجله وجود دارد که در این صورت شما به لیست سیاه دو مجله اضافه می شوید ودیگر قادر به ارسال هیچ مقاله ای به این مجلات نخواهید بود.

مطالب مرتبط