روش انجام پارافریز (بخش 1)

برای پارافریز کردن یا بازنویسی مطالب و از بین بردن درصد تشابهات و کپی مطالب میبایست قبل از سابمیت مقاله را پارافریز نمایید.پارافریز کردن مقالات در دو مرحله انجام میگیرد ابتدا باید میزان سرقت ادبی و کپی را تشخیص دهید و سپس و در جهت رفع آن اقدام نمایید.برای تشخیص میزان شباهت و کپی مطالب میتوانید از سایت ها و نرم افزار ها کمک بگیرید اما ابتدا باید این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از این نرم افزار ها پولی و برخی دیگر رایگان میباشند و توجه داشته باشید که سایت ها و نرم افزار های رایگان دسترسی خوبی به برخی از مجلات پولی ندارند بنابر این ممکن است درصد خطا در آنها بیشتر باشد.به هر حال در پارافریز یک مطلب فارسی یا انگلیسی اولین گام تشخیص سرقت ادبی میباشد کارکردن با نرم افزار ها و سایت های تشخیص سرقت ادبی بسیار ساده میباشد فقط کافی است متنی را که میخواهید میزان مشابهت آن به مطالب دیگر را به دست آورید را کپی کنید و آنرا در جای مخصوصی که در سایت یا نرم افزار وجود دارد قرار دهید در این حالت شما از این ابزار درخواست میکنید که میزان شباهت مطلب را به دیگر مطالب تشخیص دهد و این موتور جستجو مقالات موجود در همه مجلاتی را که به آنها دسترسی دارد را بررسی میکند و میزان تشابه آنرا با مطالب دیگر بررسی میکند مطالب و جملاتی که حتی یک جمله شبیه به منابع دیگر باشد را به صورت رنگ قرمز مشخص میکند و شما میتوانید با کلیک روی این خط قرمز منبع اصلی مقاله را مشاهده کنید در پایان جستجو یک درصد به شما نشان میدهد که چه مقدار از مطالب مقاله شما جدید و ناب است و چه مقدار کپی و شبیه به مطالب دیگر و بعد از اینکه تشخیص دادید میبایست اقدام به رفع آنها کنید.

مطالب مرتبط