روش انجام پارافریز (بخش 2/پایان)

مراحل رفع سرقت ادبی به این صورت میباشد که باید جملاتی که تشخیص داده شد که کپی میباشند را بازنویسی کنیم و از اول بنویسیم و این بازنویسی در سه مرحله انجام میشود.

🍀 مرحله اول: جایگزین کردن کلمات یک جمله با کلمات مترادف و هم خانواده میباشد که این کار به ما کمک میکند که جمله شباهت خود را با منبع اصلی از دست بدهد و تا حد امکان ناب و جدید شود. و برای وشتن کلمات مترادف و هم خانواده احتیاج به بازه لغات تخصصی بسیار گسترده ای داریم.

🍀 مرحله دوم : جابه جایی کلمات جمله است اگر دستی در نویسندگی داشته باشید حتی مهارت های بسیار کوچک نویسندگی میتوانید با جابه جایی کلمات یک جمله جدید بسیازید و تکراری بودن آنرا از بین ببرید.

🍀 مرحله سوم : تغییر گرامر جمله میباشد زمان و شخص فعل ها را میتوانید تغییر دهید تا یک جمله جدید به دست بیاورید رعایت هر سه مرحله فوق به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید یک مطلب جدید به دست آورید که کپی و شباهتی با منابع دیگر نداشته باشد و این چنین مراحل پارافریز کردن مقالات به اتمام میرسد.

مطالب مرتبط