بایدها و نبایدها در استفاده از رفرنس‌ها (بخش 1)

برای ذکر رفرنس در مقاله برخی بایدها و نبایدهای بسیار مهم وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

⚜️ مراقب باشید تا یک رفرنس را دوبار در فهرست رفرنسها ذکر نکنید. وقتی رفرنس‌ها به ترتیب الفبا ذکر می‌گردند کشف رفرنس‌های تکرای ساده‌تر می‌شود اما وقتی از روشهای دیگر رفرنس هی استفاده می‌کنید که بر حسب حروف الفبا نیست، امکان دارد رفرنسی را دوبار ذکر نمایید که بدین خاطر حتماً چک کنید.
⚜️ به صورت مکرر در رفرنسها به مقالات خود اشاره نکیند. احتمال دارد قبل از نگارش مقاله جدید، شما چندین مقاله در همین حیطه سابقاً نوشته اید. ذکر تمامی آنها در مقاله جدید نه تنها امتیازی برای شما محسوب نمی‌شود بلکه از دید داوران مجله و خوانندگان آن حس مثبتی به وجود نمی‌آورد. شما می‌توانید به یک یا دو مقاله مهم قبلی خود اشاره کنید.

⚜️ در ذکر رفرنس‌های قدیمی بسیار مراقب باشید. در مقاله‌ای که نگارش میکنید می‌بایست ۸۵ درصد از مقالاتی که در ۵ سال اخیز نگارش شده استفاده کنید.

مطالب مرتبط