موضوعات پایان‌نامه برای رشته تکنولوژی آموزشی در تمامی گرایشها

1 .مقایسه میزان تفکر انتقادی در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه استان مازندران
2 .رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
3 .تاثیر کاربرد آموزشی فعالیت‌محور بر یادگیری مشارکتی فراگیران از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گنبد کاووس
4 .بررسی تاثیر بکارگیری چندرسانه‌ای‌های آموزشی در یادگیری و یادداری درس جغرافیا و عربی دانش‌آموزان سال اول مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان گمیشان استان گلستان سال تحصیلی89-88
5 .بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی در فرایند یاددهی – یادگیری دانش‌آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهرستان مراوهتیه
6 .بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیری از دیدگاه آموزگاران شهرستان گرگان
7 .بررسی مقایسه‌ای نگرش معلمان شهری و روستایی مقطع ابتدایی به ارزشیابی توصیفی در شهرستان گنبد کاوس سال 1388-89 تحصیلی
8 .بررسی مقایسه‌ای نگرش معلمان مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه ناحیه یک ساری نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی
9 .تاثیر بکارگیری چندرسانه‌ای‌های آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم دروس علوم تجربی و ریاضی
10 .میزان تاثیر استفاده ازفناوری اطلاعات بر افزایش کارآیی مدیران مقطع متوسطه پسران شهرستان قائمشهر
11 .بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران (شهرها و مناطق مرکزی استان مازندران )
12 .بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ناحیه یک و دو شهرستان ساری از دیدگاه آموزگاران سال 89-88
13 .تاثیر روش‌های تدریس خلاق بر رشد خلافیت دانش‌آموزان
14 .بررسی میزان آگاهی از مهارت‌های تدریس معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک ساری بر اساس مدل نوآوری 88- 89 تحصیلی سال
15 .ارزیابی مقایسه‌ای آموزش رسانه‌ای و آموزشی سنتی در فرایند یاددهی – یادگیری درس دینی دانش‌‍آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان ساری
16 .بررسی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS وضعیت آموزشی و روانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر ساری
17 .بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT در رشد ابعاد آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان
18 .رابطه بین سبک‌های شناختی یادگیری و آسیب‌های ناشی از تکنولوژی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان آمل
19 .تاثیر استفاده از یادگیری سیار بر بهبود مهارت‌های درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان ساری
20 .تعیین تفاوت تاثیرات آموزش به کمک چند رسانه‌ای تعاملی (نرم افزار) و رسانه غیرتعاملی (فیلم) پرسرعت و دقت یادگیری و یادداری درس عربی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان
21 .تاثیر رسانه‌های الکترونیکی در ارتقا یاددهی و یادگیری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گنبد سال 1388-89 تحصیلی
22 .تاثیر رسانه‌های یادگیری الکترونیکی بر رفتار اجتماعی از دیدگاه اساتید و دانشجویان کامپیوتر
23 .اعتبارسنجی مدل آموزش الکترونیکی فردی در آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران تکنولوژی آموزشی
24 .بررسی میزان بکارگیری فن‌آوری آموزشی در یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی(مطالعه موردی دبستان دهخدا ناحیه یک شهر ساری)
25 .شناسایی روش‌های تربیت دینی موثر در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی در مدارس ابتدائی شهرستان بابلسر)
26 .بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی مدیران مدارس متوسطه گیلان بر کارآمدی آنان
27 .بررسی موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در مقطع متوسطه شهرستان نوشهر از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی89 -88
28 .تاثیر تکنولوژی آموزشی در فرآیند تحول از آموزش سنتی به یادگیری فعال
29 .بررسی راههای توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان دانشگاههای مجری
30 .تاثیرفن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش
31 .تحلیل محتوای کتاب مهارتهای اجتماعی اقتصادی سال دوم دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفهای کودکان کم ذهنی بر اساس تکنیک ویلیام رومی نظر معلمان استان مازندران
32 .تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان نکا
33 .ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش کوتاه‌مدت اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در سال 1388 بر اساس مدل پاتریک
34 .ارزیابی دانشگاه مجازی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن برای توسعه درایران
35 .مقایسه نظام آموزش تلفیقی و خاص در موقعیت تحصیلی دانش‌آموزان نابینا و نیمه بینای شهر تهران
36 .علل تحقیق‌گریزی دبیران دوره متوسطه شهرستان بابلسر
37 .امکان سنجی به کارگیری آموزش مجازی در دبیرستانهای نوشهر
38 .بررسی موانع استفاده از وسایل آزمایشگاهی از دیدگاه دبیران علوم تجربی مقطع راهنمایی غرب مازندران
39 .مقایسه تاثیر نرم‌افزارهای آموزشی با روش سنتی بر یادگیری درس ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان قائمشهر
40 .مقایسه سطح سواد رسانه‌ای در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساری -88 89
41 .بررسی نقش اعتیاد اینترنتی در افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان بجنورد
42 .تبیین راهبردهای مدیریت (زمان و فضا) کلاس درس چند پایه مدارس شرق مازندران
43 .تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر ایفای نقش شهروندی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی ناحیه یک شهرستان ساری 1389
44 .تاثیرآموزش به کمک کامپیوتر بر یادگیری درس زبان انگلیسی
45 .بررسی میزان سواد رایانه‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 89-1388
46 .الگوهای استفاده از شبکه جهانی (اینترنت) توسط دبیران دبیرستان‌های شهرستان نوشهر
47 .میزان موفقیت طرح آموزش فراگیر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری
48 .بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی هنر‌آموزان هنرستان‌های کار و دانش
49 .بررسی مقایسه‌‎ای تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی از دیدگاه معلمین آزادشهر
50 .بررسی رابطه استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی منطقه گالیکش
51 .جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت دانش‌آموزان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 89 -1388
52 .بررسی تاثیر فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه کلاله در سال 88 -89 تحصیلی
53 .بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان گالیکش درسال تحصیلی 89-1388
54 .ارزیابی محتوای درسی مقدمات تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی از دیدگاه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
55 .تاثیر استفاده از فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش‌آموزان دوره متوسط شهرستان ساری
56 .تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای ساری سال تحصیلی 89-1388
57 .سنجش نیاز آموزشی معلمان دوره راهنمایی در شهر ساری
58 .بررسی مقایسه‌ای روش تدریس سنتی با چندرسانه‌‎ای های آموزشی در آموزش ریاضی
59 .میزان کاربست روش آموزش مساله‌محور در تدریس درس ریاضی توسط معلمان پایه پنجم شهرستان ایلام
60 .ارزیابی عدم کارایی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان مقاطع متوسطه و راهنمایی شهرستان نکاء
61 .بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی در خصوص تاثیر تکنولوژی آموزشی بر کیفیت آموزش در مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان نکاء
62 .مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر میزان رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهرستان ایوان
63 .نقش پارک‌های علمی – فناوری بر افزایش بهره‌وری موسسات
64 .میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در مدارس متوسطه ناحیه 2 زاهدان
65 .مقایسه اثربخشی آموزش چندرسانه‌‍ای تعاملی و رسانه غیرتعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس علوم تجربی چهارم ابتدایی
66 .شناسائی مولفه‌های تدریس اثربخش با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه)
67 .میزان استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس دروس دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل 1388-89 سال
68 .عوامل موثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان آمل از دیدگاه معلمان 89-88
69 .بررسی میزان آگاهی و بکارگیری روشه‌ای نوین تدریس کودکان عقب مانده ذهنی
70 .مقایسه تاثیر آموزش معلم مجازی با آموزش معلم حضوری بر یادگیری دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس در کلاس‌های حقیقی
71 .تحلیل کتاب آموزش حرفه و فن سال اول راهنمایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر دبیران استان مازندران
72 .موانع بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس راهنمائی شهرستان بابلسر (از دیدگاه معلمان )
73 .رابطه اختلال‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان آمل
74 .بررسی میزان سواد دیجیتالی اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های شهرستان ایلام
75 .مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان نکاء
76 .میزان برخوداری مدارس از وسایل و رسانه‌‎های آموزشی و با کارگیری آن توسط معلمان دوره راهنمایی استان مازندران در سال تحصیلی 89-1388
77 .رابطه بین کاربرد رسانه‌های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
78 .بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان مقطع اول ابتدایی شهر گنبد
79 .نقش ‌نرم‌افزارهای شبیه ساز در یادگیری و یادسپاری دانشجویان رشته‌های فنی دانشگاه‌های غیردولتی شهرستان ساری ( مطالعه موردی بر روی نرم افزارهای mathlad pacaet trace pspice opnet
80 .ارزشیابی چندرسانه‌ای های آموزشی به زبان فارسی دروس شیمی مقطع متوسط براساس (ساخت وطراحی چندرسانه ای های آموزشی ) مایر
81 .بررسی عملکرد مدارس هوشمند در ایران و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی
82 .موانع کاربرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های شهر سنندج از دیدگاه اساتید
83 .بررسی عوامل موثر بر بهره‌گیری از یادگیری الکترونیکی با رویکرد شبیه‌سازها (سمیلاتورها) توسط هنرآموزان رشته مکانیک استان مازندران
84 .شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدارس هوشمند و بررسی وضعیت فعلی آنها
85 .شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دیدگاه متخصصان آموزش الکترونیکی کشور (مطالعه موردی در دانشگاه‌های استان مازندران )
86 .بررسی نقش مدارس هوشمند بر میزان هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستان هوشمند دخترانه شهر ساری سال 90-89
87 .تاثیر اینترنت بر رفتار اجتماعی دانشجویان دانشکده مامایی و پرستاری نسیبه واحد ساری
88 .تاثیر فن‌آوری جدید آموزشی بر انگیزش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر پرند در سال تحصیلی 90-89
89 .بررسی عوامل موثربربهرهگیری ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران دوره متوسطه  شهر بجنورد
90 .بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیری از دیدگاه آموزگاران شرق استان مازندران
91 .بررسی میزان آشنایی و استفاده از تکنولوژی آموزشی توسط معلمان ابتدایی غرب استان مازندران درسال 1388-89 تحصیلی
92. نیازسنجی آموزشی کارکنان زندانهای استان مازندران
93 .بررسی میزان آشنایی و استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زندانهای استان مازندران
94 .مقایسه تاثیر آموزش به کمک چندرسانه ای تعاملی CD و رسانه غیرتعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت دقت و پایداری در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر بهشهر در سال تحصیلی 89-1388
95. بررسی تاثیر اینترنت بر هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری
96 .بررسی تاثیر به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در نگرش مدیران شهرستان آمل
97 .بررسی تاثیر رسانه آموزشی اینترنت بر تفکر انتقادی دانشجویان
98 .مقایسه روش تدریس سنتی با روش بکارگیری نرم افزار چت رم ال دا بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دوم راهنمایی مدارس هوشمند استان مازندران
99 .مطالعه تحلیلی الگوهای طراحی آموزشی در نظام‌های
100 .مقایسه میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی در روشهای مبتنی بر ارزشیابی اصیل و سنتی در دبیرستان‌های پسرانه ساری سال89-1388
101 .تاثیر روش تدریس حل مساله بر تفکر خلاق دانش آموزان دختردوره متوسطه ناحیه 2 شهرستان ساری
102 .بررسی تاثیر چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان های شهر گنبد
103 .میزان آشنایی و استفاده معلمان ابتدایی شهرستان ساری ازارزش ‌یابی توصیفی در سال تحصیلی89-1388
104 .مقایسه اثربخشی روش آموزش مشارکتی با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر گرگان
105 .بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از رسانه‌های آموزشی توسط معلمین ناحیه یک شهر مشهد استان خراسان رضوی سال تحصیلی 89-1388
106 .بررسی تاثیر ساخت چندرسانه ای بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی دردرس ریاضی
107 .تاثیر کاربست آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
108 .مقایسه آموزش به کمک نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دوره راهنمایی پسران ناحیه یک ساری
109 .رابطه سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان گلستان
110 .امکان سنجی توسعه فناوری های نوین آموزشی با رویکردICT در مدارس ابتدایی شهرستان ساری
111 .بررسی عوامل موثر در استفاده از چندرسانه ای شبیه ساز آزمایشگاه در فراینده یاددهی – یادگیری ازنظر دبیران علوم پایه شهرستان ساری
112 .نقش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT بر رشد حرفه ای معلمان شهرستان ساری
113 .بررسی عوامل موثر بر بهبود وضعیت آزمایشگاههای پژوهش‌سراهای دانش آموزان آموزش و پرورش استان مازندران درسال تحصیلی89-1388

مطالب مرتبط