فراخوان ارسال مقاله برای کنفرانس اسلام، صلح و عدالت

زمان: 20-21 سپتامبر 2021
مهلت ارسال چکیده: 22 مارس 2021
کالج سنت توماس مور

در این کنفرانس از کارشناسان دعوت می شود تا به ارائه مقالاتی بپردازند که کلیشه های مسلمانان را به چالش می کشند و به بررسی روابط آنها با پلورالیسم دینی و فرهنگی و ارتباط بین اسلام و افراط گرایی خشن می پردازند. برخی از موضوعات پیشنهادی در این حوزه عبارتند از: ریشه های قرآنی و روایی تلاش برای ایجاد صلح و عدالت اجتماعی، گفتگوی بین دو دین به عنوان ابزاری جهت ایجاد صلح و عدالت اجتماعی، معرفی شخصیت ها، جوامع و جنبش های اجتماعی مسلمان که برای طرفداری از ایجاد صلح و عدالت به پا خواسته اند، آموزش های اسلامی در مورد صلح و عدالت، انتقادات اسلامی به ساختارهای خشن و ضد صلح و….

https://stmcollege.ca/documents/conferences-and-lectures/islam-peace-justice-call-for-papers.pdf

 

 

مطالب مرتبط