فراخوان ارسال مقاله برای کارگاه آموزشی با موضوع دین، حکومت و جامعه در کشورهای پساکمونیست

🔸 زمان: 12-13 فوریه 2021
🔹مکان: کشور استونی
♦️مهلت ارسال چکیده: 31 ژوئیه 2020

هدف این پروژه، مطالعه ارتباط بین دین، حکومت و جامعه در سی سال گذشته در کشورهای پسا کمونیستی می باشد. برخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از: منازعات و آشتی های دین و حکومت- دین، پوپولیسم و ایدئولوژی ها- جنبه های سیاسی و حقوقی دین و حقوق بشر- روابط بین دینی و گفتگوی بین الادیان بین اکثریت و اقلیت دینی- دین، جامعه و معنویت – دین و فعالیت اجتماعی – روابط میان جوامع مذهبی و سازمانهای مدنی و شهری .

اطلاعات بیشتر در این لینک

مطالب مرتبط