نمایی زیبا از ارگ بم

نمایی زیبا از ارگ بم، که پس زلزله ۱۳۸۲ خورشیدی، طی ۸ سال بازسازی شد و همچنان جزو میراث ثبت شده ایران در یونسکو می‌باشد.