دانلود کتاب Public Health Informatics and Information Systems Ed 3

دانلود فایل

Public Health Informatics and Information Systems Ed 3
by J.A. Magnuson

English | ISBN: 3030412148 | 2020 | 535 pages 

بسیاری از فصل های موجود را با بازنگری های قابل توجهی به روز می کند تا تصویر فعلی از این رشته را ارائه دهد ، در حالی که سایر فصل ها را با محتوای کاملاً جدید جایگزین کنید
منعکس کننده تغییر در سیاست فن آوری اطلاعات سلامت است که در زمینه تبادل اطلاعات بهداشتی رخ داده است
شامل یک دیدگاه به روز شده در مورد بهداشت عمومی به طور کلی و پیامدهای مربوط به فناوری مراقبت های بهداشتی و کاربرد آن

This 3rd edition of a classic textbook examines the context and background of public health informatics, explores the technology and science underlying the field, discusses challenges and emerging solutions, reviews many key public health information systems, and includes practical, case-based studies to guide the reader through the topic. The editors have expanded the text into new areas that have become important since publication of the previous two editions due to changing technologies and needs in the field, as well as updating and augmenting much of the core content. The book contains learning objectives, overviews, future directions, and review questions to assist readers to engage with this vast topic. The Editors and their team of well-known contributors have built upon the foundation established by the previous editions to provide the reader with a comprehensive and forward-looking review of public health informatics.

The breadth of material in Public Health Informatics and Information Systems, 3rd edition makes it suitable for both undergraduate and graduate coursework in public health informatics, enabling instructors to select chapters that best fit their students’ needs.

مطالب مرتبط