همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ۱۹

“همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید ۱۹، مرداد ۹۹” در تاریخ 21 الی 23 مرداد 1399 توسط انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بصورت وبینار برگزار می گردد.
سایت رسمی کنفرانس

تاريخ برگزاری همایش: 21 الی 23 مرداد 1399

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 5 مرداد 99

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 12 مرداد 99

ایمیل: elearningcovid19.info@kntu.ac.ir

مطالب مرتبط