فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات

«تعامل انسان و اطلاعات» نشریه‌ای  علمی است که با مجوز شماره ۹۲/۳۱۴۵۴ وزارت ارشاد توسط گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی سالی چهار شماره به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه بر اساس مجوز شماره 3/18/127893 مورخ 94/06/30  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۱ جلد ۱ (بهار ۱۳۹۳) دارای رتبه علمی پژوهشی است.

XML اشاعه بروندادهای پژوهشی بین المللی ایران در رسانه های اجتماعی
[English Abstract] محمدامین عرفان منش ، الهه حسینی
چکیده (۳۸۶ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۳۰ دریافت)
XML قابلیت‌های بازی‌وارسازی در افزایش درگیری مخاطبان با رسانه‌های نوین: مطالعه موردی آی‌پی‌تی‌وی صداوسیما
[English Abstract] سیاوش صلواتیان، کیانوش کریمی
چکیده (۶۷ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML توسعه مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار
[English Abstract] مصطفی باغ میرانی، محمدرضا اسماعیلی گیوی ، محمد حسن زاده، علیرضا نوروزی
چکیده (۶۲ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۲۰ دریافت)
XML ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی اصلی: پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون
[English Abstract] محسن نوکاریزی ، مهدی زینالی
چکیده (۵۹ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2.0 در دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان و ارائه الگو: مورد دفاتر پیشخوان دولت در استان همدان
[English Abstract] منصوره حسینی شعار ، علیرضا اسفندیاری مقدم، عاطفه زارعی، محمد حسن زاده
چکیده (۶۵ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین کاربست شبکه اجتماعی مجازی و رفتارهای اشتراک دانش در فضای مجازی
[English Abstract] ابراهیم آریانی قیزقاپان ، عادل زاهد بابلان، پروانه محمدی، مهدی معینی کیا
چکیده (۶۲ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۲۰ دریافت)
XML معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وب
[English Abstract] هدایت بهروزفر، اعظم صنعت جو ، محسن نوکاریزی
چکیده (۵۷ مشاهده)   |   Abstract   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)