فراخوان مقاله همایش ملی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه

دانشگاه بیرجند برگزار می‌کند

محورهاي همايش:
علم‌سنجی در مطالعات ترجمه
ترجمه و شناخت
ترجمه و ادبیات تطبیقی
ترجمه، تاریخ‌نگاری، و تاریخ‌نگری
ترجمه و رسانه
ترجمه و مناسبات قدرت
جامعه‌شناسی ترجمه
ترجمه و نقد ادبی
ترجمه و فلسفه
ترجمه و سیاست زبانی
دیگر موضوعات مرتبط با عنوان همایش

برگزار كنندگان: دانشگاه بیرجند.
مجتمع آموزش عالی گناباد.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 شهریور 1399
تاريخ برگزاري همايش: 7 و 8 آبان 1399
سايت همايش: conf.birjand.ac.ir/irt
تلفن تماس دبيرخانه: 05631026218
ایمیل: irtconference@birjand.ac.ir

مطالب مرتبط