دانلود کتاب Biocomputation and Biomedical Informatics

Biocomputation and Biomedical Informatics
Delve Publishing | English | 2019 | ISBN-10: 1773613944 | 297 pages | PDF | 28.05 MB

by U.S Raghavender (Author)

دانلود فایل

محاسبات زیستی و انفورماتیک زیست‌پزشکی جنبه‌های مختلف این رشته از جمله مروری گسترده بر زبان‌های مختلف محاسباتی و پردازش آنها را بررسی می کند. این شامل تعاریفی از زبان‌های محاسباتی ، ترازبندی توالی‌ها و سایر اصطلاحات مهم است. زمینه‌ای در مورد توسعه محاسبات زیستی و انفورماتیک زیست پزشکی را برای خواننده فراهم می‌کند ، تا کاربرد و اهمیت آن را در زندگی عملی درک کند. یک روش محاسباتی عملی از طریق 

یک بیمار برای درک دامنه و محاسبات با استفاده از پردازش تصویر پزشکی ارائه شده است.

مطالب مرتبط