مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آموزش بررسی میانجی گری یک مدل مفهومی بر اساس آزمون بارون وکنی (موردمطالعه: شهرداری یزد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شاکراردکانی – مهین ملک
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آینده نگری شرکتی: ابزاری برای مدیریت نوآوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فرخی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر بادکنکی بر سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد بای
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تبلیغات ویروسی بر رفتار کاربران شبکه اجتماعی تلگرام (مطالعه موردی بانک قرض الحسنه مهر ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یزدان شیرمحمدی – جمشید اومویی میلان – زینب هاشمی باغی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فتحی – زهره حیدری – زاهدین عزیزپور
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تعدیل گر وضعیت مالی شرکت بر ارتباط بین تامین مالی و گزارشگری حاکمیت شرکتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بیات – زهرا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تعدیلی ساختار مالکیت بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده فلاح رمضانی داخل – امیررضا کیقبادی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر تغییرات هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی بر کیفیت سود در چارچوب مدل کوتاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید امیری مردق – فریدون رهنمای رودپشتی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر نوآوری و یادگیری سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یزدان شیرمحمدی – جوانشیر آرایش – مریم محمدی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر زمان بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صیادی – معصومه احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کویره – ابراهیم منصوری
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه ویادگیری کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جابر ملکی – ذیبه ملکی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر فرهنگ سازمانی بر موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا خوشبختی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر فشار زمانی حسابرسی بر کیفیت سود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یدالله تاری وردی – مهدی اسکافی اصل
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر پاداشهای مدیریتی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهامت حسینی نیا – فروغ امیری دوماری
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر چرخه تجاری بر پیش بینی سود توسط مدیریت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه لطیفی – غزال رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در کشورهای در حال توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مهربان پور – میرحسین اوجاقی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثرسنجی عدالت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بخت آزمای بناب – حجت منتظرخراسان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ادراک عدالت سازمانی : کاربرد کانون ارزیابی در سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده عسکری – سیده سمیرا هاشمی – سهند حاجی فر
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارایه ایده ای نوین برای راهکار پرداخت مبتنی بر موبایل پوز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی لایق – بابک امیری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارایه راهکارهای مدیریتی در جهت بررسی تنش شغلی کارکنان باهدف افزایش بهره وری و کارایی در سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه احسانی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارایه رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت اختلالات در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بابازاده – یاسر نعمتی – کوثر دریایی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارایه مدل اثرات برندسازی بر خرید روغن زیتون (مورد مطالعه در شهرستان سمنان و رودبار)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس خراباتی – سیدعبدالله حیدریه
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارایه مدل به منظور بهینه سازی زمانبندی ساخت و توزیع محصول در شبکه با استفاده از زنجیره تامین یکپارچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین جهاندیده – رضا احتشام راثی – فرشاد فایزی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارایه مدل پویایی سیستم برای آلودگی هوای شهر یزد ناشی از صنعت کاشی و سرامیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مفتح زاده – ابوالفضل صادقیان
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارایه مدلی از رهبری اخلاقی سازگار با سازمان های دولتی (مطالعه موردی، سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مقصود مقدمی کیا – کامبیز حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ارایه مدلی جدید جهت تخصیص تجهیزات امدادی به منظور حداکثر سازی پوشش نقاط تقاضا در مواقع بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی نجفی – مهرداد کارگری
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ارایه و تبیین مدل ریاضی مسیله زمانبندی پروژه چند مهارته همزمان با برنامه ریزی تولید منابع مصرفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن برزگری – اکبر عالم تبریز – احمدرضا قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. ارایه چارچوبی جهت تدوین استراتژی های بهینه نگهداری وتعمیرات با رویکرد داده کاوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحبیب الله میرغفوری – سیدحیدر میرفخرالدینی – فرزاد نیک فر
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. ارایه چهارچوبی برای ارزیابی توانمندی تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعت خودرو کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید شوال پور – میلاد توصیفیان – اعظم زرجینی – مجید فروزانمهر
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای طراحی بهینه شبکه حمل و نقل چند وجهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین پابرجا – مقصود سلیمانپوردارغلو – رضا بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. ارایه یک مدل شبیه سازی به منظور بررسی جاری سازی سیستم های فیزیکی سایبری در واحدهای تولیدی با تمرکز بر درجات اتوماسیون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران رضایی – امیرحسین اردی بازار
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. ارتباط بین مالکیت نهادی و اجتناب از مالیات در شرکتهای خصوصی تابع اصل 44 ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینت حیدرنژاد – یحیی کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. ارتباط بین مالکیت های مدیریتی و دولتی و اجتناب از مالیات در شرکت های خصوصی تابع اصل 44 ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینت حیدرنژاد – یحیی کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. ارتباط سرمایه فکری با بازارگرایی در شرایط سرمایه گذاری مخاطره آمیز (مطالعه موردی صنعت بیمه ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. ارتباطات سازمانی و اهمیت آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیض الله اسدی شوکی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ارزش ویژه برند دانشگاهی و تاثیر آن بر رفتار دانشجویان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن قبه ای – فراز صادق وزیری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان های دولتی (مطالعه موردی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهشته هزاردستان – فاطمه گنجی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. ارزیابی تاثیر ابعاد سکوت سازمانی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در شرکت ال.جی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز صفری ازان اخاری – کامران انصاری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. ارزیابی تاثیر استفاده سازمان ها از رسانه های اجتماعی بر میزان ریسک ادراک شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر صادق کامفر – فریدون اوحدی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ارزیابی تاثیر بهینه سازی مالیات، اقلام تعهدی و سرمایه گذاری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبار فرحمندبهرغانی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ارزیابی تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی و بهره وری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حشمت اسدی – فریدون اوحدی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ارزیابی تاثیر مشتری مداری، نوآوری بر عملکرد مالی بانک (مورد مطالعه:شعب بانک صادرات تهران )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا رهاوی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ارزیابی تاثیر پیاده سازی زبان گزارش گری مالی توسعه پذیر بر محیط اطلاعاتی تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صدیقی منش – فریدون اوحدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. ارزیابی رابطه ی بین سرمایه انسانی،نوآوری و پذیرش فناوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبدالله شجاعی – فریدون اوحدی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ارزیابی رابطه ی بین نوآوری فناوری اطلاعات و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صدیقی منش – فریدون اوحدی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. ارزیابی عملکرد دهیاران و رابطه سنجی آن با توسعه عمرانی روستاها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پاسبان – مرتضی بذلی پور
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت غله و خدمات بازرگانی بر اساس مدل SCORE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بهرامی – سیدعبدالله حیدریه
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی استان یزد با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مفتح زاده – محسن سرداری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. ارزیابی عملکرد منابع دانشی با استفاده از ترکیب دو رویکرد BSC و ANP (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی همدان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ظفری – رامین پابرجا – محمدعلی فرقانی – مهدی کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک سینا (شهر تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه سیف – آناهیتا هدایت زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. ارزیابی عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی کارکنان و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرج الله رهنورد – فاطمه معتمدی گلوگاهی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. ارزیابی عوامل موثر بر تعهد عاطفی به برند کارفرما در مجموعه شرکت ها و استارتاپ های فناور استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشیار محمدی – سامان شیخ اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به سازمان و تاثیر آن بر یادگیری الکترونیکی آنان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد دواتگری – مجتبی رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت ریسک در پروژه های ساخت با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی نوع دوم فاصله ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شروین ضابطی طرقی – محمود پارسایی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. ارزیابی و رتبه بندی موانع و محرک های مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان ها (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی همدان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس خاکپور – نسرین قیاسوند
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. ارزیابی و رتبه بندی کارایی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/BSC و کارایی متقاطع (مطالعه موردی شعب بیمه پاسارگاد اردبیل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره قاسمی ارجستان – اکبر عالم تبریز
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. ارزیابی وجوه کارت متوازن با استفاده از FANP در مدیریت زنجیره تامین در نمایندگی پارس خودرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سهرابی – طهمورث سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. ارگونومی در تولید ناب کارکنان بانک مسکن شعب غرب تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا عباسی – هادی همتیان
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. استراتژی اثر کشور فروش 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بی طرفان – ابوالفضل سهرابی – محسن ذبیحی جامخانه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. استفاده از مدل تصمیم گیری با اهداف چندگانه غیرخطی دوفازی در مدیریت زنجیره تامین باخط مشی تخفیف کمی تحت محیط فازی مختلط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سانیا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. استقرار نظام حسابداری مالیاتی دوطرفه در واحدهای مالیاتی؛ تحولی بنیادی درسیستم گزارشگری مالیاتی ادارات امور مالیاتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا محفوظی – ذبیح الله پوریحیی ناو
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. اسناد خزانه اسلامی ابزاری نوین در تامین مالی بخش عمومی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی ملکی – سینا خردیار – عسکر پوررضا
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. افسردگی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا موغلی – زهرا رزم آور
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. افشااختیاری ازضعف کنترل داخلی وکیفیت کارکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد طاهری – سعید افشار – علی نوری – علیرضا گنجی
تعداد صفحات مقاله: 31

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. انتخاب تامین کننده براساس توانایی آنها در نوآوری سبز با استفاده از روش بهترین و بدترین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه عبدالهی – مصطفی ابراهیم پورازبری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. انتخاب گزینه ی برتر در بین مناطق سه گانه جهت احداث کارخانه سیمان در استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد گلشنی منش – وحید غفاری گوشه – فرهاد هدایتی
تعداد صفحات مقاله: 45

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. اهمیت اخلاق در تحقیقات علوم مدیریت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سلحشوری اردستانی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت با استفاده از روش سوآرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی هاشمی – محسن احمدوند
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ایجاد مدل مفهومی از کارآفرینی سبز و توسعه پایدار در ایران با بررسی چالش های پیشرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اورنگ طاهری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. ایجاد مزیت رقابتی، از طریق پیوند دیدگاه های یادگیری سازمانی، رفتار نوآورانه و سرمایه فکری در بین کارکنان شرکت ایران ترانسفو زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پیرایش – حسین محمودی – هلن بهره ور
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بازاریابی از طریق ابزارهای نوین تبلیغات در صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سروش محمدپوردلویی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بازاریابی اینترنتی و اثرات آن بر صادرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اردهالی – شادان وهاب زاده
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بازاریابی داخلی و توسعه سرمایه انسانی در سازمان های خدماتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صحت – منا میلانی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بانکداری اسلامی و چالشهای پیش روی توسعه آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین علیزاده حتکنی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. برآورد مدل اقتصادسنجی اوج تقاضای سالیانه برق خانگی و صنعتی استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیمیاگری – سلیمان اسماعیل بیگی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی اثر تعدیلی جریان نقد آزاد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی اثر تعهد سازمانی بر ماندگاری کارکنان اداری شرکت لبنی کاله آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا رضوی – حاتمه آبتین
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی اثر تمایلات سرمایه گذاران بر اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی اثر میانجی رضایت شغلی بر رابطه بین حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در شعبات بانک ملت ساری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید امامقلی زاده – فرهاد فلاح پور – کوشان رنجبرکوچکسرایی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی اثر وضعیت مالی و تامین مالی بر گزارشگری داوطلبانه مبتنی بر مشتریان : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بیات – زهرا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی اثرات به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارمندان اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شاه حسینی – مریم قربانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی اثرات میزان اطمینان به اطلاعات موجود بر ایجاد رفتارهای تودهای در بازار مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد امیرخانی – اسدالله افشاری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی اثربخشی اجرای بازاریابی چندسطحی بر فعالیت فروش شرکت نزمین سبامد قشم (شعبه آذربایجان شرقی) در سال 1395

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام یزدان کریمی – خسرو صدرحقیقی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری تعهدی در ارزیابی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شادمان مسلم زاده
تعداد صفحات مقاله: 34

مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند بر عملکرد مالی در شرکت های صنعتی واقع در شهرک صنعتی بوعلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله سهرابی – سارا آریابدیع – فرزانه برار
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی ارتباط بین استقلال هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا ویسی حصار – حمید فرهادی – مجید آذرپور
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی ارتباط بین اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی با افشای ضعف های بااهمیت کنترل داخلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نادری – زهره حاجی ها
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر پاک نژاد – فرزین رضایی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی ارتباط بین اهرم مرکب با عناصر صورت جریان وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان فقیه سلیمانی – غلامحسن نقی نتاج
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی ارتباط بین بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا احمدزاده – رویا جهانگیرلو – علیرضا فرجی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی ارتباط بین تغییرات در سرمایه گذاری های بلند مدت، با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد ازبحران مالی جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد نصیری
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی ارتباط بین حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی با اظهار نظر حسابرس (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن علی نیکپور
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی ارتباط بین شایستگی های حرفه ای مدیران و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده ام کلثوم سیدالنگی – نجمه قلی نژاد زوارم – محسن قلی نژاد زوارم
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا مولوی – سیدفخرالدین فخرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی ارتباط بین همبستگی سود، نوسان پذیری سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایزه پیروز – یحیی کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی ارتباط بین وسعت معاملات با اشخاص وابسته و میزان شفافیت اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه احمدی – فریبرز عوض زاده فتح
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی ارتباط بین ویژگی های حسابرسی وکیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین راحت – محمود لاری دشت بیاض
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارایه صورت های مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جلالی – مهدی درویشان – ابوالفضل شادابی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و ریسک پذیری بانک ها: (مطالعه موردی کشور ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدولی یاراحمدی – احمدرضا ارجمند
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی ارتباط سبک های رهبری و مدیریت زمان در مدیران ارشد و میانی پرستاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خاطره رستمی – مهناز رخشان
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی ارتباط میان تغییرات در داراییهای جاری و ثابت با نسبت قیمت به سود (P/E) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شمس – ولید شریداوی – احمد کعب عمیر
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی ارتباط میان روش های مختلف تامین مالی و کیفیت نظام راهبری بانک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مشایخ – فضل الله فرنقی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی ارتباط هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان حلال احمر بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا حیدرنیا
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت پیش بینی مدیریت طی مراحل چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رهنما – افسانه بحیرایی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی افزایش نقدینگی درجامعه ورابطه آن با نرخ تورم و رونق بورس اوراق بهادار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک خدادوستی – شیرمحمد یعقوبیان
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی امکان سنجی و عوامل موثر بر پیاده سازی و موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (مطالعه مروری)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حکاکی – شیما معافی محمودآبادی – محسن شفیعی نیک آبادی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی انتظارات از مدیران منابع انسانی با هدف ارایه الگوی شایستگی های رفتاری مدیران منابع انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر مهاجرانی – نوید تقی زاده – علیرضا مسیبی – علی بنیادی نایینی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی اهمیت یکپارچه سازی مدیریت پروژه و مدیریت تغییر سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت عباس نژاد – محمود حسینی – محمد کنعانی – بهاره پیرایش شیرازی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی برنامه های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه ی نظامی کشورهای عضو سازمان ناتو و شناسایی معیارهای اصلی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نجفی جویباری – رضا علیزاده کنگاچر – مصطفی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی بهره وری پایین در مشاغل کارمندی (حقوق،رضایت شغلی، کیفیت) و راهکار پیشنهادی برای بهبود

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین سرورزاده
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر ارزش افزوده بازار صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا زندی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف (مطالعه موردی: صنعت فرش استان فارس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهدخت رحیم پور
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی تاثیر ابعاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد سازمانی وزارت آموزش و پرورش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدروح الله تیموری – محمود قریشی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی تاثیر ابعاد شخصیتی (مدل مایزر- بریگز) بر تمایل به پذیرش بانکداری الکترونیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی تاثیر اخلاق رفتار فروش در وفاداری مشتریان در شرکت بیمه تجارت نو شمالغرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد اقبالی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر اثربخشی تبلیغات اینترنتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخریه حمیدیان پور – سینا حسینی پور – زینب مهرورز
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر بهره وری نیروی انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخریه حمیدیان پور – فاطمه زاهدی – نسیم کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا درتومی – محمدمهدی فراحی – امیدعلی خوارزمی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی تاثیر ارزش پیشنهادی به کارکنان بر نادیده گرفتن رفتار مشتریان دردسرساز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید آیباغی اصفهانی – مریم فنایی جیزآباد – سیدمحمدحسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی تاثیر ارزشافزوده سرمایه فکری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا محاسن نیازی – عادل شاه ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر مدیریت جانشین پروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش علی شعار
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی تاثیر استراتژی های دوسوتوانی برند بر عملکرد برند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی خلیلیان اشکذری – امیررضا کنجکاومنفرد
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی تاثیر استقلال هییت مدیره بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه قربانی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی تاثیر افشای اختیاری اطلاعات بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بازاریابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین طاهری
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی تاثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر چرخه عمر شرکت هامبتنی برالگوهای جریان وجه نقد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا جهانگیرلو – فریبا احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی تاثیر انواع رسانه های تبلیغاتی برجذب مشتری در پروژه های ساختمانی (مطالعه موردی: پروژه برج بازار مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی تاثیر اهرم مالی و نقدینگی برمدیریت سود دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر مدیریت زنجیره تامین بنگاه های اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا فیاضی – فرزانه صباغ زاده
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش جذابیت شغل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا کریمی نیری – شهناز نایب زاده – اصغر زارع رحیمی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی تاثیر بازارگرایی و قابلیت های زیرساخت های فناوری اطلاعات بر قابلیت های پویای بازاریابی: نقش میانجی پشتیبانی IT از CRN 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صدیقی منش – مرضیه بهروزوزیری – علی صدیقی منش
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شرکت سهامی ارتباطات سیار ایران همراه اول )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید ابوالحسنی – فریدون امیدی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر قصد خرید و نمایانگری برند (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قزوین)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر نصیروند – فرشته لطفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی تاثیر باورهای اعتمادی و بی اعتمادی بر نیت اعتماد در خریدهای آنلاین: نقش میانجی اعتماد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیمی – محسن اکبری – رضا اسماعیل چور
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی تاثیر برند سازمانی بر وفاداری مشتری شرکت های بیمه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ربی – رمضان جهانیان
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بررسی تاثیر برندسازی در صنعت فرش دستباف و نقش آن در توسعه صادرات این محصول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حسنوند – سعید رنجکش – مهدی نساجی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر انتقال دانش صریح و توانمندی سازی کارکنان درشرکت نفت استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب علوی متین – هدایت باقرزاده
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر سود پیش بینی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام امیرعطایی – علیرضا حیدرزاده هنزایی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بررسی تاثیر تامین مالی از طریق اوراق سهام بر کیفیت نظام راهبری بانک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مشایخ – فضل الله فرنقی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بررسی تاثیر تامین مالی از طریق تسهیلات مالی دریافتی بر کیفیت نظام راهبری بانکها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مشایخ – فضل الله فرنقی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی تاثیر تبلیغات بر موفقیت شرکت های تولیدی (مطالعه موردی: محصولات غذایی مجید در استان خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون امیدی – عباس باهوش
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی تاثیر تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان بر تمایل دانشجویان و دانش آموختگان صاحب استعدادهای برتر و نخبه به مهاجرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید سلمانی – محمدعلی شریعت
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی تاثیر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شیرین زاده – رحمت الله محمدی پور
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی بر روی ریسک، سودآوری و پاداش هیات مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد آزاد – رضا غلامی جمکرانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی تاثیر توانمند سازی نیروی انسانی بر بهبود کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی؛ کارکنان استانداری لرستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین حسنوند – عبدالمحمود حقیقی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی تاثیر تیپ شخصیتی سرمایه گذاران بر سوگیری های رفتاریشان در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریماه مخاطب رفیعی – محسن اسلامی – علی پیری زاده
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی تاثیر جو اخلاقی درک شده سازمان بر کاهش انحرافات رفتار سازمانی با رویکرد تحلیل مسیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه نبیی – علی منصوری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی با نقش میانجی گر مشوق ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وجیهه وطن خواهان اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پیروهدایتی – سیدفخرالدین فخرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی برروی اثرگرایشی سهامداران شرکت های پذیرفته شده دربورس ارواق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی طاهری هشی – سحر مطهر – حسن طحاییان
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و ابعاد آن بر عملکرد مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حسینی – رضا تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی تاثیر حضور موسسین در هیات مدیره بر ریسک سقوط قیمت سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد اسلامی کلخوران – کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه السادات جغتایی – محمد پوراسدی – یوسف محمدی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پیرایش – سیدجواد هاشمیان
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی تاثیر خطوط بی ار تی بر حمل و نقل شهری و عملکرد مدیریت شهری (مورد مطالعه شهر تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین حکمتی – امیرحسین حکمتی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. بررسی تاثیر رابطه بین سیستم های کنترل مدیریت و پذیرش تکنیک های حسابداری مدیریت بر بخش عمومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نظری پور – فرزاد راوند
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر پویایی ساختار سرمایه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام عدالت جو – علی سعیدی – محمد حسنی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید میرزایی – محمدرضا کرامتی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبرز فتحی چگنی – فتانه کوگانی – مسعود سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی تاثیر رفتار مصرف کننده در تجارت اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نعمتی – حسین وظیفه دوست
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. بررسی تاثیر رهبری اثر بخش بر توانمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد لطفی – مهیار سلیمانی – محمدتقی کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان: تبیین نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید عزیزی – ویدا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. بررسی تاثیر روش های انتقال تکنولوژی در پروژه حفاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم منصوری – سهیلا آزاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. بررسی تاثیر ریسک عملیاتی، نسبت دارایی های نقدی و نوسان پذیری قیمت سهام بر بازده مورد انتظار سهام شرکتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه عزیزخانی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی مالی بر واکنش سرمایه گذار نسبت به اجزای سود حسابداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جلالی – هدی کامرانی – مهدی درویشان
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. بررسی تاثیر سازکارهای حاکمیت شرکتی بر پاسخگویی اجتماعی سازمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین طالبی نجف آبادی – میثم وحیدی – عادل اصغرزاده
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی تاثیر سبک های مدیریت تعارض بر عملکرد سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی نقوی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی تاثیر سرمایه در گردش بر کیفیت نظام راهبری بانک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مشایخ – فضل الله فرنقی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. بررسی تاثیر سرپرستی سوء استفاده گر بر عدالت توزیعی و رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیلگر شفافیت نقش در شعب بانک مسکن استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده ساناز صدفی موسوی – فاطمه جعفری
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی تاثیر سطح افشای اطلاعات بر رابطه بین پاداش هییت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کلانتری – مژگان قاسمی – محمود بانی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی شرکت گاز استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب میرزایی – ایوب گراوند – لیلا شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس غلامی – رغیب عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی تاثیر سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت سازمانی (مورد مطالعه:شعب بانک قوامین استان کرمان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حافظی قهستانی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. بررسی تاثیر شاخص های کنترل های داخلی بر اثربخشی فعالیت کارکنان بانک ملی استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما درودی – محسن بیات
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط مشتری– برند (مطالعه موردی: شبکه اینستاگرام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی امیریان – فرانک خدایاری
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. بررسی تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کردعلیوند – صدیقه بیرانوند
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری و ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی سعیدی – جواد نظری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی تاثیر عملکرد نگرش بر قصد خرید برند لوکس (مورد مطالعه: برند رولکس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین وظیفه دوست – نازی ابراهیمی – عادله گراوند
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. بررسی تاثیر عملیات مدیریت منابع انسانی بر تسهیم دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارایی کارکنان. مطالعه موردی (بانک ملت شهر اهواز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون امیدی – وجیهه بالی پور
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه (استان خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون امیدی – فاطمه رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب حسابرس در گروه تجاری؛ شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا صادقی – حمید محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بررسی تاثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تامین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد جوهری نعیمی – علی مروتی شریف آبادی – داوود عندلیب اردکانی – سیدعلی میرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک تجارت شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان جوانمردی – رضا ویسی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حق شناس رضاییه – هادی اسدبگی – اسماعیل اسدبگی – حمیدرضا سابقی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی تاثیر فشار کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عسگری – علی عباس حیدری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. بررسی تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شول – امین صداقت
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بررسی تاثیر فعالیتهای اجتناب از مالیات بر ساختار سررسید بدهی: مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا صالحی – سیدفخرالدین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان قم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا آزاده – مهدی آهنین پنجه
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در کاهش یا افزایش ریسک در حسابداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اتحادفرد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی سرمایه گذاری شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا زندی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر استراتژی های رقابتی با نقش تعدیلگر شدت رقابت (مطالعه موردی: توکا فولاد اصفهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی مهراب پور
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. بررسی تاثیر قابلیت های یاد گیری سازمانی بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکت بهمن خودرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رحمانی – محمدیان ساروی – حسین شربتی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. بررسی تاثیر قیمت بر رضایتمندی مشتری و انجام خرید مجدد در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مفتح زاده – مریم کرمی – محسن جلالی مجیدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا شیخیان – سعید علی پور – امیر هادی یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت های مدیریت کیفیت و عملکرد در بیمارستان امام رضا (ع) شهر سیرجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شوال – مهناز خاتم – سعید خاتم
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان، کیفیت خدمات و تصویر برند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی متاله – علی پیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل موسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. بررسی تاثیر مدیریت استعداد برعملکرد سازمانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک توکلی یرکی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان با اثر میانجی سبک تصمیم گیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله تولایی – زینب کریمی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر همردیف سازی (همسویی) سیستم های اطلاعاتی حسابداری (شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید کارگشا – مریم سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. بررسی تاثیر مدیریت زمان بر خودکارآمدی شغلی (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه گهواره در استان کرمانشاه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خالقی – نادر نادری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی تاثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا ویسی حصار – حمید فرهادی – سعید موسی کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی بر بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان حجازی – حمید فرهادی – ثریا ویسی حصار
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت نفت شهر کرمان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه ارچندانی – علی یعقوبی پور
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه آورند – فاطمه میر
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد معصوم – سحر وطن خواه
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت (مطالعه موردی: کارکنان بانک تجارت تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس احمدی – روح الله مغربی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی تاثیر مسیولیت های محیط زیستی شرکت بر عملکرد مالی با نقش تعدیل کننده کمبودهای سازمانی و مقررات دولتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی حسنی – محسن اعظمی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام ملک زاده – الهام طلوعی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی بر ریسک پذیری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده گلچوبی – مجید بخشی – فایزه پیروز
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر روی عملکرد و جریان وجه نقد شرکتها با تاکید بر نقش تعدیلگر ارتباطات سیاسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام السادات مظفری مهر – فاطمه صمدی – زهره حاجیها
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت اکرمی مقدم – هیلدا شمس الدینی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی تاثیر مهارت خودمدیریتی و تفکر انتقادی بر جرات ورزی کارکنان دستگاه های اجرایی شهر بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوران قاسمی سلطان آبادی – ملیکه بهشتی فر
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی نشاط کارکنان در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقدم – حمید دوازده امامی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی تاثیر مولفه های هوش اخلاقی بر اخلاق اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود قاسمی – طیبه صفایی
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی تاثیر نقدینگی منابع مالی بر ریسک دارایی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکاظم ابراهیمی – فاطمه جلالی – وحید فرجامی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. بررسی تاثیر نقش سرمایه های اجتماعی و ابعاد آن در کار آفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا پرتابیان – الهام اکبریان نسب
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد بخش فروش بنگاه های کوچک و متوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد سه گانه – حسین شکرویان
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر ریسک پذیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین صادقپور – محمدرضا عباسی استمال
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های کسب و کار،منابع انسانی ، ساختار سازمانی وفرهنگ بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت فرآوری و ساخت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین علیجانی پور – عزت نبی پور
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر اخلاق اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز برازجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود قاسمی – طیبه صفایی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر بهبود عملکرد (مورد مطالعه: بانکهای خصوصی شهر ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین کردی – زینب طولابی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی تاثیر هوش تجاری (کسب کار) بر موفقیت سازمانی (مورد مطالعه:شعب بانک قوامین استان کرمان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حافظی قهستانی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش پارسا – مرتضی متوسل
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. بررسی تاثیر پرداخت پاداش بر عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم نجارلو
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی تاثیر پیشبینی سودهای مدیریت بر عملکرد بلندمدت عرضه عمومی اولیه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد عبدمعظم – سعید علیپور – مینا شیخی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی تاثیر کارایی سرمایه انسانی بر نسبت بازده دارایی ها و رشد فروش در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد آقابابایی شرمه – روزبه عزیزمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی تاثیر کمیابی مقداری و زمانی در استراتژی تخفیف بر قصد خرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نظری – هانیه فتحی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. بررسی تاثیر کنترل کیفیت جامع بر رضایتمندی مشتریان بانک های خصوصی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفانه قماش پسند – سیدرضا سیرنژادفهیم
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف اسدی – حدیث شمس
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر پاسخ های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری در آموزشگاه های زبان ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازلا مقربی – صمد عالی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر استرس شغلی (مطالعه موردی کارکنان سازمان های دولتی شهرستان رودبار جنوب)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز رامشک
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر توانمندسازی کارکنان در بانک های مهر اقتصاد استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین شجاعی – یوسف احمدی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. بررسی تاثیرابعاد ساختار سازمانی بر خوش بینی سازمانی درادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد غلامی چنارستان علیا – سواد مکوندی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی تاثیرات اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر تورم کشور های در حال توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفی الله بخشعلی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر ارزش شرکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عموزادخلیلی – حمید علویان عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی تاثیرساختار بدهی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره طالع زاری – سیدمحمد عبدالهی کیوانی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی تاثیرنسبت حقوق صاحبان سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قهرمان آبیاریکی – سیدهادی هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. بررسی تامین مالی زنجیره تامین در بستر بلاکچین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم خدابخش
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. بررسی تحلیلی آثار محافظه کاری حسابداری و پایداری سود بر شاخص توانگری مالی درشرکتهای بیمه (شواهدی از بورس و فرابورس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران متین فرد – محمد سماواتی یار
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. بررسی تحلیلی مثلث تقلب و لوزی تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صیادی – حجت الله اوکاتی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات گردش دارایی ها و حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر ادیب طالقانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی تصویر برند، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: کارگزاری بانک تجارت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر امیرپور – یزدان شیرمحمدی – زینب هاشمی باغی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی تطبیقی طرح اعتبار سنجی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با الگوهای متداول سنجش اثربخشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عربی – سیدعلی دلبری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی تطبیقی محیط حسابداری و سیر تحول حسابداری در کشورهای آمریکا، چین و ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله آماره – حسن زلقی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی تطبیقی وضعیت بیمه خودرو در دو کشور ایران و ترکیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد خیاطی – رضا عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. بررسی تطبیقی پرکاربردترین الگوریتم های طبقه بندی در پیش بینی و اعتبار سنجی مشتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود گل پرور – سیدجلال الدین موسوی راد
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. بررسی تفاوت مشکلات بازاریابی خدمات بین بانک های دولتی و خصوصی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا زرین نگار – مهدی محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. بررسی توانایی مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اسپرینگیت و زیمسکی و گراور در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل امینیان – صابر رسولی دولت آباد
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. بررسی حاکمیت شرکتی در پیش بنی سود شرکت های حاضر در بورس تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کنعانی اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. بررسی دیدگاه مالی رفتاری در سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم امانی مطلق – محمود بخشی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی رابطه آمیخته توزیع سبز و قیمت سبز با تصمیم خرید سبز در میان مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدجواد میرفتاحی – شهرام صلواتی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی رابطه آمیخته محصول سبز و تبلیغ سبز با تصمیم خرید سبز در میان مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدجواد میرفتاحی – شهرام صلواتی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی رابطه استراتژی تنوع و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان جوانمردی – یوسف جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی رابطه بین آموزش های فنی با کارآفرینی و توانمندسازی (مورد مطالعه : مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید میرزایی – صفورا رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. بررسی رابطه بین ابعاد رهبری امنیت مدار و رفتار سکوت کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدف خلیجیان – غلامرضا شمس
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و نوآوری سازمانی در مدارس ابتدایی شهر لار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه رخساری – کلثوم نامی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. بررسی رابطه بین اجزای نقدی سود، بازده سهام و پایداری سود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سینا خردیار – سولماز فرزدقی – علی رضا محمدنظامی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. بررسی رابطه بین استراتژی تنوع محصول با عملکرد مالی و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما عباسی – رحمت الله محمدی پور
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. بررسی رابطه بین استرس شغلی پرستاران و عملکرد پرستاران (مورد مطالعه: بیمارستان صارم تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه صالح بیگی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ابراهیمی – مهران فرجی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی با رشد شرکت و تحریف حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم حسین نسب – یحیی کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی رابطه بین انگیزه خدمت عمومی با رفتارهای انحرافی در دستگاه های اجرایی شهرستان بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منتظری – سمانه تردست
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی در دستگاه های اجرایی شهرستان بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منتظری – سمانه تردست
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد مالی در شرکت های مخابرات (مطالعه موردی:استان های کرمان, یزد وهرمزگان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده اعظم پور – فرزانه بیک زاده عباسی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بررسی رابطه بین تعهدسازمانی واخلاق کاری کارکنان با بهره وری سازمانی کارکنان درسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین گورکانی – یوسف احمدی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بررسی رابطه بین حسابداری ذهنی در حسابداری مالی وتصمیم گیری افراد با دانش حسابداری در شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زمیفرا انصاری – معصومه جهانتیغ
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بررسی رابطه بین ریسک سیاسی و عوامل خرد و کلان اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو فغانی ماکرانی – آناهیتا زندی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت, ساختار سپرده با ریسک ورشکستگی بانک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسن تقی نتاج – سیدعلی جلالی نظری – علی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی رابطه بین سبک های تفکر با مهارت های ارتباطی کارکنان شرکت سیمان آرتا استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنود قربانی – محمد فیضی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با توانمند سازی حسابداران دستگاه های اجرایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ثقفی – احمدرضا پیفه
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت سود حسابداری شرکت های با فعالیت واسطه گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا حبیبی کیلک – بیژن خزدوزی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. بررسی رابطه بین شایستگی های شرکت و عملکرد صادراتی با نقش میانجی استراتژی های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود جواهری نیا – علی رضا افشارنژاد
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی حسابرسان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل اولیایی – مریم نورادی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای و عملکرد شرکت در طول مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا حبیبی کیلک – امید محمودی خوشرو
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و میزان ماندگاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه حبیبیان – مسیح ابراهیمی ویشکی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. بررسی رابطه بین نقدینگی بانک و سودآوری آن در بانک های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهراب نصیری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ویانا ورمزیار – مهدی بشکوه
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: بیمارستانامام رضا (ع) سیرجان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیره وحیدی – محمدحسین نکویی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. بررسی رابطه بین ورشکستگی مالی با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبار فرحمندبهرغانی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین ودیعی – هادی تالقانی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. بررسی رابطه بین پاسخگویی سازمانی و اعتمادعمومی مراجعین در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا سلطانی شاه آبادی – یوسف احمدی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی کارکنان شرکت نفت استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرهوشنگ نظرپوری – حبیب میرزایی – علی هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 33

مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. بررسی رابطه بین کیفیت سود و نوسانپذیری بازده خاص شرکت: مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن همتی – محمدرضا مهربان پور – راحله ساتکین
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. بررسی رابطه تعالی سازمانی براساس الگوی بنیادی اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با اثربخشی سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید میرزاآقایی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سرلک – اسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. بررسی رابطه سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان شعب بانک های کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه زارعی – محمد زارعی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. بررسی رابطه فرآیندمدیریت دانش با چابکی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهرستان ممسنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن مهدی – ضرغام یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تیپ شخصیتی مدیران شرکت گاز استان آذربایجانشرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن قاسمی – عارف گوزلی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وابعاد آن با نوآوری سازمانی معلمان و مدیران آموزشی مدارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه طالب زاده – بهاره رسولی تبار
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. بررسی رابطه مخارج تحقیق و توسعه و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه محقق
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. بررسی رابطه مدیریت تحول با مهارت انسانی مدیران مدارس ابتدایی شهر شوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم فرخی پی – طیبه صفایی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. بررسی رابطه مدیریت دانش ورهبری دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهربانو عابدزاده – زهره شرعی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. بررسی رابطه مولفه های مدیریت تحول با مهارت انسانی مدیران مدارس ابتدایی شهر شوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم فرخی پی – طیبه صفایی – حمید ملکی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. بررسی رابطه میان معنویت سازمانی و سبک های تصمیم گیری مدیران ورزشی شهرستان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره استادزاده مهربانی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. بررسی رابطه نگرش کارکنان به زمان و فرسودگی شغلی کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کرمی منفرد
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی محمدی – مهرداد بازیار
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. بررسی رابطه ویژگی های هیات مدیره، ساختار مالکیت و تاخیر در گزارش حسابرسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مومنی – زهره رضایی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی حشمتی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. بررسی رابطهی بین استقلال هییتمدیره و نوآوری شرکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم قاسمی – مریم حسین نژاد
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. بررسی راهکارهای حفظ امنیت اطلاعات سازمانی در شبکه های اجتماعی از منظر رفتار سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مایده امامی – محمدابراهیم سماوی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. بررسی روابط میان جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری تدریجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام گرشاسبی فرسا
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. بررسی روشهای عملیاتی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری (مورد مطالعه: واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بهارستان کرج)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر عالم تبریز – راحله عباسی بسطامی – آمنه اکبری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. بررسی روند مدیریت و انتقال تکنولوژی در طراحی و ساخت تجهیزات نوین صنعت انرژی باد در شرکت های دانش بنیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایزه زالی – عباس دین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. بررسی سبک رهبری مدیران و توانمندسازی با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن استان خراسان شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کرامتی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. بررسی سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بانک بر سیاست تقسیم سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین خوشکار – مهران متین فرد – امید بنی عامر
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. بررسی شاخص های اخلاق کسب وکار در صنعت پوشاک ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد حیدری – فیروزه رضوی – یاسر غرایاق زندی – مهدی قاسمی میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. بررسی شایستگی فرهنگی اساتید (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عرزگان – احمد ودادی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی خریداری شده از پزشکان استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده علیپور – حسین عظیمی – یوسف میرزایی شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. بررسی علل اجرا نشدن فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم پایه (فیزیک، شیمی، زیست، زمین شناسی) از نظر دبیران دبیرستان های شهر اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. بررسی عملکرد خرده فروشان پوشاک با استفاده از مدل SCOR روش تحلیل سلسله مراتب AHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیرسادات جلالی چیمه – داود غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. بررسی عوامل افزایش استفاده مشتریان از خدمات نوین بانکداری با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات بانکی کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش جمشیدی – عبدالحمید مصلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. بررسی عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) و اثر آن بر رفتار مصرف کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید عبدالمنافی – خدیجه دهقان – پریسا مسایلی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. بررسی عوامل درونی موثر بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. بررسی عوامل عوامل موثر بر بیکاری با استفاده از پویایی سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بادکوبه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. بررسی عوامل موثر بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام فلاحی – غلامرضا فرسادامان الهی – امیررضا کیقبادی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسل آغاز – الهه حصیری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی مثبت سازمانی در بین مشتریان شرکت آب و فاضلاب تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید یوسفی – داود پایدارفرد
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت پتروشیمی ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب میرزایی – ایوب گراوند – محمد میرزایی – پروین گراوند
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزشی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: شبکه اینستاگرام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه حیدریان بایی – سیدعلی اکبر میرسپاسی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. بررسی عوامل موثر بر رضایت الکترونیکی هواداران فوتبال ایران از سامانه خرید بلیت الکترونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز پهلوانی – علی احسانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام بانک ها (مطالعه موردی:بانک ملت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیبه عمادالاسلامی سیرچی – فرزانه بیگ زاده
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری در بازار بین المللی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رحمانی – هرمز مهرانی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک با تبیین نقش رضایت مشتری و اعتماد : مورد مطالعه بانک بین المللی افغانستان (AIB)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمید خدادادحسینی – عباس غلامی – اصغر مشبکی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی با محوریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان کریمی – رضا نجف بیگی
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. بررسی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی ERP با تکیه بر روشهای موجود و تشریح یک روش بهینه موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار آدم را – محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. بررسی فرسودگی شغلی حسابرسان بخش عمومی در مقابل حسابرسان بخش خصوصی شواهدی از شهرداری مشهد وسازمانهای وابسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی پورحاجی – محمود لاری دشت بیاض
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. بررسی فرهنگ سازمانی در شرکتی با ماموریت تحقیق و توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین حاجی غلام سریزدی – حسین نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. بررسی ماژول FRTO و پیاده سازی آن در فرودگاه بین المللی اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامید حسینی – علی ترکی – ایمان فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. بررسی محرک ها و عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مفتح زاده – فریبا سیفی – محمدرضا داودی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. بررسی مدیریت واقعی سود بر عملکرد آتی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه آورند – فاطمه میر
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زمیفرا انصاری – منصوره کیخا
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. بررسی مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در اقدامات الکترونیک (مورد مطالعه بانکداری در ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین علی احمدی جشفقانی – اکبر میرزازاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. بررسی مشارکت در تبلیغات دهان به دهان الکترونیک و عوامل انگیزشی ایجادکننده ی آن در فروشگاه های اینترنتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار تاتاری – سهراب صفا
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای بدهی و نقش اطلاعات حسابداری در آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یدالله تاری وردی – نادر حریری پارسا
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. بررسی مقایسه ای قابلیت توضیح دهندگی نسبت های مالی مبتنی بر سود جامع و سود خالص در شرکت ها با کیفیت حسابرسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین رضایی – مونا طلایی
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاوه تیمورنژاد – شهناز علی بابایی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. بررسی موانع و راهکارهای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور (با تاکید بر کارکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی غفاری فارسانی – محمدرضا دارایی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. بررسی میزان اثربخشی فرصت های یادگیری کیفی کارکنان بر کارآمدی سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار نیلچی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. بررسی میزان انطباق اماکن متبرکه رضوی با ویژگی های سازمان یادگیرنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. بررسی میزان تاثیر کسورات بیمه ای بر روی درآمد بیمارستان (مطالعه موردی بیمارستان بیستون کرمانشاه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده کاوسی – فرید صفتی – علیرضا غیاثوند
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. بررسی میزان توجه به اصول خود مدیریتی درسازمان وتاثیر برخلاقیت ونوآوری کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گیتا نصیری صالح
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. بررسی میزان رضایت مشتریان از تبلیغات تلویزیونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا موثقی امینی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. بررسی نتایج اقتصادی کیفیت افشای شاخصه های کلیدی مالی عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله تقی زاده – سعید لازمی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. بررسی نحوه استفاده از نماد اعتماد ثالث در کسب و کارهای الکترونیکی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه حیدری – روح الله نوری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. بررسی نسبت های نقدینگی در شرکت های تلفیقی و غیر تلفیقی (مطالعه موردی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام بذرافشان مقدم – رویا کوثری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. بررسی نقش ابعاد بازاریابی دهان به دهان الکترونیک بر رفتار خرید ناگهانی آنلاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازلی شیخ باقری – ماهرخ مختاران
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. بررسی نقش اخلاق در بازاریابی با رویکرد فرهنگ اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عیدی – علی سعادت
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. بررسی نقش ارزش ویژه برند مقصد در بازاریابی گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره بسطامی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. بررسی نقش اعتماد افقی کارکنان در مدیریت دانش سازمان ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حق شناس رضاییه – هادی اسدبگی – اسماعیل اسدبگی – حمیدرضا سابقی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. بررسی نقش بانکداری سبز بر شهرت شعب بانک تجارت شهر تهران با توجه به نقش میانجیگر رضایت مشتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد پرخیده – فایزه فرهادیان
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. بررسی نقش بحران های مالی در گزارشگری سرمایه فکری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم السادات جاودان – شهناز نوربخشیان
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه سازمانی بانک قوامین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا کریم خانی – مژگان باقری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. بررسی نقش تبیین کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد اسدی – کاوه تیمورنژاد
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. بررسی نقش تصویر اجتماعی و سهولت استفاده درک شده بر استفاده از بانکداری همراه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسام الدین هدایت زاده – حسین علیلو
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. بررسی نقش تعالی شخصیت در پیش بینی تعارضات بین فردی و مدیریت تعارض کارکنان بانک کشاورزی شعب شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین علی پور – مهرداد همراهی – محمدحسن بهبودی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

393. بررسی نقش توانایی های مدیریت در اجتناب مالیاتی شرکت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده بازماندگان – هیلدا شمس الدینی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. بررسی نقش رهبری در انگیزش کارکنان ،از منظر مدیریت اسلامی و مدیریت غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید درگاهی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. بررسی نقش ریسک ادراک شده در مدیریت دانش مشتریان و تمایل به خرید الکترونیکی (مورد مطالعه شرکت دیجی کالا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی طاهری هشی – پریسا حسین زاده ضرابی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. بررسی نقش سازوکارهای راهبری در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نظام الدین رحیمیان – حمید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. بررسی نقش سیاسی سازی حسابداری و فناوری های آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره بنی طالبی – سیدعلی اکبر موسویان فرد – شکیبا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. بررسی نقش شایستگی های متمایز بر نوآوری سازمانی برای بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پاسبان – عطا اسفندی – هادی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. بررسی نقش مدیریت اخلاق به عنوان عامل تاثیرگزاربرتعهد و روابط سازمانی کارمندان با رویکرداسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یحیی بندعلیزاده – رویا اللهقلیپور
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. بررسی نقش معاملات اشخاص نهادی و غیر نهادی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نوری زاده – میرفیض فلاح شمس لیالستانی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین تضاد کارو خانواده و تمایل به ترک خدمت در بین پرستاران زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شیرگیر – مریم صباحی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداری شرکت فولاد هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد عامری سیاهویی – حوریه محمودی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. بررسی نقش واسط راحتی تصمیم و تعهد عاطفی بر اعتبار برند و قصد خرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبرز رحیم نیا – فاطمه فنایی جیزاباد
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. بررسی نقش واسط عملکرد کارکنان در رابطه بین تفکر کارآفرینانه و وفاداری مشتریان بانک رفاه کارگران استان البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میرمعینی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. بررسی نقش کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری مدیریت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره بنی طالبی – پروانه نعمتی خویی – نجمه قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. بررسی هوش تجاری و یادگیری سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ربیعی – محمدرضا صادقی – سیمین خیرجو
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. بررسی و ارزیابی استراتژی های زنجیره تامین در صنعت پوشاک با استفاده از روش AHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیرسادات جلالی چیمه – تیمور مرجانی
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. بررسی و تحلیل میزان کاربرد آزمایشگاه علوم پایه در مدارس (مطالعه موردی؛ دبیرستان های شهر اهواز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید (شرکتهای کوچک و متوسط SMEs قطعه ساز در استان تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یزدان کرمی مال امیری – سمیرا کرمی مال امیری
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. بررسی وضعیت امنیت غذایی در روستاهای جلگه ای شرق استان گیلان (مطالعه موردی: روستای ماچیان، شهرستان رودسر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطیما عباسی – محمد کاوسی کلاشمی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. بررسی وضعیت امنیت غذایی در روستاهای جلگه ای غرب گیلان (مطالعه موردی: روستای وشمه سرا، شهرستان ماسال)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بتول فتحی چسلی – محمد کاوسی کلاشمی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. بررسی وضعیت امنیت غذایی در روستاهای کوهپایه ای شرق استان گیلان (مطالعه موردی: روستای حسین آباد، شهرستان لنگرود)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام علیزاده – محمد کلاشمی – فاطمه هودنه دافچاهی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی دانش آموزان مدارس دخترانه فنی حرفه ای و کار و دانش شهر همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم مرادی سفر – فخرالسادات نصیری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. بررسی وضعیت چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران استان تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین علی حقی – مهرداد متانی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. بررسی وضعیت یادگیری سازمانی در صنایع چوب و کاغذ مازندران (به عنوان مقدمه ای بر تحول سازمانی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی امامی – محمدتقی بهرامی پور
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. بررسی پذیرش مدیریت سود در مکتب اگزیستانسیالیسم طبق نظرات اخلاقی ژان پل سارتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه عزیزخانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. بررسی چالشها و موانع تحقق مدیریت محله محور در محلات شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 8 – ناحیه 2- محله فدک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نادری خورشید – مجتبی امیری – معصومه مجیدی نوا
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. بررسی چرایی استفاده از تلگرام بر اساس مزایای ادراک شده کاربران (مورد مطالعه: کاربران تلگرام تبریز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدروح الله زاهدی – صمد عالی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. بررسی چگونگی تاثیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد جاری برجایگاه استراتژیک در بازارهای بین المللی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین رحمتی – حمیدرضا ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. بررسی کاربرد تکنیک دلفی در ارتقا سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کیاستی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. بررسی کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه حقوق مالکانه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا دقیق – مریم جنانی ربطی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. بررسی، شناسایی و ارایه راهکارهایی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت های فراورده های لبنی استان لرستان با شاخصه های موثر بر زنجیره تامین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن عارف نژاد – ایوب گراوند – علی سوری
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. بلوغ روانی کاهنده رفتارهای ضد شهروندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی بلوچی – ملیکه بهشتی فر
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کیفیت بخشی آموزش الکترونیکی در مدارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا غلامزاده – میرسامان پیشوایی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. بهینه سازی سبد سهام با معیار ایمنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لعبت اخوان دیلمی – کیخسرو یاکیده – مازیار صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند تولید ظروف یکبار مصرف به شیوه قالب گیری تزریقی با استفاده از روش تاگوچی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مرجانی – منیره خدابنده – غزل شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک و فازی در رتبه بندی ریسک های منابع انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته سادات قایمی طلب – محمد قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. بکارگیری مدل لاجیت در پیش بینی بحران مالی (ورشکستگی): مورد کاوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت الله طالب نیا – سروناز قیطانچیان
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. تاثیر 8 هفته تمرینات منظم حرکات اصلاحی بر وضعیت ستون فقرات، شاخص خستگی و برخی شاخص های زیست حرکتی دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز نوردی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. تاثیر ابعاد ارزش های فرهنگی بر چسبندگی هزینه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا اردشیر – حسین کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. تاثیر اجرای سیاست های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 92 تا سال 96 بر امنیت مرزی استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم تاجی – رضا جلالی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخریه حمیدیان پور – نسرین رنگین کمان – زهرا محمدی خلاری
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. تاثیر ارتباطات برند بر ارزش ویژه برند در تلگرام (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید احمدی – محمدعلی نسیمی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. تاثیر ارزش گذاری بیش از حد حقوق صاحبان سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام: باتاکید بر نقش تعدیل کنندگی استراتژی تجاری شرکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیبت الله مهربانی – علیرضا مومنی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. تاثیر استراتژی و نوآوری باز بر عملکرد سازمانی (با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان جوانمردی – لیلا قدرت آبادی – آتنا آتش سخن
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. تاثیر استراتژی یادگیری سازمانی بر استراتژی نوآوری با توجه به نقش میانجی گر استراتژی خلاقیت سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالخالق غلامی – آرش رحیمی فیروزآباد – جواد عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. تاثیر استفاده پزشکان منتخب تهران از سیستم اطلاعاتی یکپارچه بر کاهش خطاهای درمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر فضلی احمدی – سیدجمال الدین طبیبی – فرهاد غفاری
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان از طریق محیط کار حمایتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کرمی منفرد – مصطفی نقوی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. تاثیر اندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی تقوی – حمیدرضا پهلوان
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. تاثیر اکتساب دانش بر نوآوری و نقش واسطه سیستم مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم فرامی – سیدحامد نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط سازمان توسعه تجار)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبدالله حیدریه – راحله طیبی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. تاثیر بازارگرایی نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش از طریق متغیر خلاقیت، نوآوری در دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یزدان شیرمحمدی – اکبر بهمنی – شکوفه سرفراز
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش میانجی مسیولیت اجتماعی و تصویر شرکت (مطالعه موردی:شرکت آملون)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شیرافکن قاضیانی – محمدعلی نسیمی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

447. تاثیر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات بانکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن مطلبی – سهیلا آزاده
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا کی قبادی – سمیه فتحی – الهام صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. تاثیر تبلیغات بر رفتار خرید مصرف کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره سادات میرشفیعی – الهام پارسافرد – غزاله شفیعی – سمیه فرهنگ ادیب
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. تاثیر تبلیغات موبایلی بر نگرش و تمایل به خرید مصرف کنندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید آقامحمدی – کامبیز حیدرزاده هنزایی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. تاثیر تجارت الکترونیکی بر کنترل داخلی و عملیات حسابرسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جابر قدرتی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. تاثیر تغییر کارکرد اقماری در فلات زدگی شغلی کارکنان پالایشگاه گاز فراشبند با نقش میانجی انگیزش کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم مرتجز – مهرداد همراهی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. تاثیر تفکرسیستمی بر مهارت های مذاکره مدیران (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان البرز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیوا اقدامی – صدیقه طوطیان – شهرزاد طیاران
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. تاثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید عبدالمنافی – خسرجی شیدا
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فتحی – زهره حیدری – مرضیه سیف
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. تاثیر جانشین پروری بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش متغیر تعهد (مطالعه موردی : اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فرجی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. تاثیر جنسیت حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه زمان
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. تاثیر جو کاری اخلاقی بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش سیاست های سیستم پاداش (مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قهرمانی – فایزه منصوری
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و قیمت سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد سالاریان
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی و تجدید ارایه صورتهای مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا علویان عمرانی – آرزو جلیلی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. تاثیر خلاقیت بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: کسب وکارهای کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی شیراز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شول – مجتبی پرنیان
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. تاثیر خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی برای ارایه ایده و نوآوری در کسب و کار جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ابراهیمی خامنه
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. تاثیر رابطه ی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به برند (فروشگاه زنجیره ای رفاه) استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون امیدی – عباس عباسپور
تعداد صفحات مقاله: 14