مجموعه مقالات کنفرانس علوم و فناوری نانو

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی چاجی – یاسر منجزی – طاهره محمد آبادی – احمد طاطار
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی چاجی – یاسر منجزی – طاهره محمد آبادی – حسین توسلی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر دمای خشک کردن برساختار فیبرهای توخالی نانوساختارهای دی اکسید سیلیکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نجفی – رضا ثابت داریانی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر نانو ذرات سیلیس بر رشد و میزان جذب فسفر و پتاسیم گیاه ریحان سبز تحت تنش شوری (Ocimum Basilicum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه کلته – زرین تاج علیپور – شهرام اشرف
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر نقص های توپولوژیک دررفتگی پیچشی و خمیدگی بر خواص الکترونی نانوحلقه های کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد شجاع – حجت الله خواجه صالحانی – حنیف حیدری – مهدی اسماعیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اخلاق وایمنی درفناوری نوین نانو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا افتخاری وش – بی بی فاطمه حقیرالسادات – حنانه زارع زاده مهریزی – مهناز مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. استخراج با فاز جامد پخشی تری آزین ها با استفاده از جاذب نانو ذرات سیلیکای اصلاح شده با تری متو کسی فنیل سیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. استخراج و پیش تغلیظ آبامکتین با استفاده از تلفیق نانو ذرات مغناطیسی و میکرو استخراج مایع – مایع پخشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. استفاده از تکنیک های پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده (CRP) جهت سنتز نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن نانوتیوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاله قائمی نیا – مجتبی عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. استفاده از مدیریت شش سیگما در بستر نانوسنسورهای هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدی جلالی – شبنم امیری – شیما امیری
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. استفاده از نانو لوله های کربنی در شیرین سازی آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه انتظاری جویباری – محمد علی مندگاری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. استفاده از نانوتکنولوژی در درمان سرطان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان قنبری اصل – حسین اشرفیان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از نانوذرات نیکل اکسید آلائیده با مس در ساخت کلاهک موشک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یحیی عزیزی – فرهاد جهانتیغ
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از نانوذرات پایه سورفکتانتی تولید شده در محلول برای استخراج و اندازه گیری آنلاین عناصر نادر خاکی در نمونه های آبی با ICP-OES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا یوسفی – جواد فصیحی رامندی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. استفاده از نانوگرافن جهت ساخت ترانزیستور دو قطبی با سرعتی در محدوده ترا هرتز و مقایسه آن با ترانزیستور سه بعدی سیلیکونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خلیلی زیدانلو
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. باندهای ممنوعه ی همه سویه در یک نانو بلور فوتونیک دیالکتریک – فلز – نیمرسانای یک بعدی سه لایه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آقاجمالی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی اثر آلاییدگی مس بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز تهیه شده به روش همرسوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی خالقی – هانیه مرادمرد سوقه – صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثر دما و سوخت در ساخت نانو پودر سرامیکی آلومینا، زیرکونیا، سریا به روش سنتزاحتراقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سینا فرزانه – علی شکوه فر – علی اکبر فراشیانی – مهدی معارف وند
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثرات ضدباکتریایی دوپ عناصر روی و نقره در نانوکامپوزیت HA/TiO2 تهیه شده به روش سل – ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا فغانی – حمیدرضا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی اثرگذاری نانو ذرات زایکوسیل و سیلیس و فیلم های پوششی بر زاویه تماس و جذب آب بتن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کسری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثز مصرف خاکی و محلول پاشی نانوکلات آهن بر میزان آهن، درصد روغن دانه و وزن هزار دانه کنجد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بقری – حسین شمسی محمود آبادی – ابوالفضل مروتی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی استحکام، انعطاف پذیری و خواص سایشی کامپوزیت های نانولایه مس-آهن تولید شده به روش پرس و نورد متوالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز پارسایی – حبیب دانش منش
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی انتقال گرما جابجایی اجباری آرام نانو سیال آب- نانولوله های کربنی چند دیواره عامل دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شهاب گودرزی – سید محمود ابوالحسن علوی – محمد رضا صفایی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی تاثیر تغییرات بردار کایرال و طول کانال در نسبت جریان روشن به خاموش ترانزیستورهای SB-CNTFET

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین قاسمی نژاد رائینی – مهران ابدالی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی تاثیر جرم TiO2 در تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی TiO2/UV

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه اسماعیلی – رضا ثابت داریانی – عبدالله مرتضی علی – سعید دهقانپور
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی تاثیر میزان نانو پودر تری اکسید تنگستن بر خواص مکانیکی- ساختاری کامپوزیت Al/WO3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال کاهانی خبوشان – عباس هنربخش رئوف – امیر حسنی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی تاثیر نانوذرات در نانوچندسازه های چوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صائب شبان پور – نورالدین نظر نژاد – مریم قربانی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی تجربی اثر افزودن نانوذرات به سوخت گازوئیل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل OM-314

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر نیکنام – شعبان علیاری شوره دلی – علی میرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی ترانزیستورهای اثر میدان مبتنی بر نانولوله های کربنی (CNFET) و مقایسه پارامترهای کلیدی آن با MOSFET bulk و UTSOI MOSFET

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تغییرات خواص مکانیکی و ریزساختاری ور قهای آلومینیوم (1100) کار شده تحت فرآیند پرس درقالب شیاردار محدود شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد بزرگی – رمضانعلی جعفری – رحمان ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تکنولوژی نانو در تولید پلی ونیل کلراید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده رضوی – الهام شیخ زاده – هانیه السادات میران موسوی – منور نظافت
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ابارشی – ایمان عبدی – رئوف مازندرانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی خمش و کمانش نانو صفحه مستطیلی میندلین با شرایط مرزی تکیه گاه ساده با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید اسکندری شهرکی – حسن نحوی – رسول صادقی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی خواص ریزساختاری آلیاژ نانوساختار آهن – نیکل – مس تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر ابوچناری – شهریار شرفی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی خواص ریزساختاری آلیاژنانو ساختار (Fe65Co35)100-xMnx(x=0,10 تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان بهادری یکتا – فاضل خانگلی – شهریار شرفی – علی اصغر ابوچناری
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی خواص ساختاری و اپتیکی سیلیسن (Silicene) با استفاده از اصول اولیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رضایی رکن آبادی – عطیه خرم شاهی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی خواص مغناطیسی و ریزساختاری آلیاژ نانو ساختار 5=Crx ا 100-x (Fe65Co35) تولید شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صاحبه خسروی – مصطفی علیزاده – شهریار شرفی – حبیبه اکبری جور
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی خواص مکانیکی فولاد دو فازی کم کربن نانو ساختار شده به روش نورد سرد و آنیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی صبوحی – سیامک حسین نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی (AA8026/Al2O3) ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا طاهری – حسین اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی ریز ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانوساختار97Cu3 (Fe65Co35) تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیبه اکبری – مصطفی علیزاده – شهریار شرفی – صاحبه خسروی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی زمان القا در کریستالیزاسیون واکنشی نانوذرات نیترات سدیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پورمحمد – مهرداد منطقیان – محسن نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هیبریدی Al/WO3/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید باعظمت – محمد تجلی – احسان برهانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی شرایط بهینه نیتراسیون تولوئن با استفاده از نانو کاتالیست Cu0.5Co0.5Fe2O4

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا فارغی علمداری – خدیجه منجزی – نگار ذکری – نرجس منجزی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی نانو حسگرهای گاز بر اساس نانو پلیمرهای رسانا در تشخیص گازهای آلاینده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه السادات میران موسوی – الهام شیخ زاده – وحیده رضوی – اعظم مختاری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی های الکتروشیمیایی رنگ حاوی نانو ذرات اکسید روی به عنوان رنگدانه به منظوراستفاده در محیطهای دریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضایی – محمود پاکشیر
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی پوشش های نانو ساختار DLC و تاثیر بکارگیری آن بر روی عملکرد ابزارهای براده برداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عباس زاده یخفروزانی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی کاربرد نانو ذرات در بهبود خواص کامپوزیت های NBR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه السادات میران موسوی – سهیل یزدانبخش – فاطمه غضنفری – وحیده رضوی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان قنبری اصل
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره تحت بار محوری با مدل المان محدود پوسته استوانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اسدی پور – سیما ضیایی – عباس نیک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تأثیر افزودن نانولوله کربنی بر رفتار مکانیکی داربست کامپوزیتی ژلاتین کیتوسان برای کاربرد در مهندسی بافت سخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ستاره خسروان – عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تاثیر دمای پخت روی ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت مس تهیه شده به روش همرسوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه دانش فر – صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تاثیر زاویه پاشش سوخت نانوبیودیزل بر آلایندگی موتور EF7

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بختیار محمدی ده چشمه – یاسر نیکنام
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تاثیر غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کریمی – عبدالحسین دلیمی اصل – فاطمه غفاری فر – فرنوش جامعی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تاثیر فوق العاده آنتی باکتریال نانوکامپوزیت Ag/MCM-41 بر روی باکتری اورئوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رضایی – فاطمه داوردوست – مجید مظفری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تاثیرآلائیدگی فلزات قلیایی روی خواص نانو ساختارهای اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه کلاتی – سهیلا تربتی – طاهره داورزنی – علی خرسند
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تاثیردمای دانه دارکردن پایه بر مورفولوژی، سرعت لایه نشانی و بازده الکترولس مس روی شیشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم نوبری – مهدی بهبودنیا – رامین ملکی عسگر آباد
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. تهیه و بررسی خواص اپتیکی و مغناطیسی نانو ذرات نیکل اکسید خالص و نیکل اکسید آلائیده با مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا قرنی – یحیی عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. تولید نانولیپوزوم های حاوی عصاره آبی زرشک تاثیر ترکیبات تشکیل دهنده نانولیپوزوم بر پایداری و شاخص L نانولیپوزوم ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رکسانا هادوی استر آباد – فیروز عقابی – ابوالفضل فدوی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تکنولوژی نانو در گسترش سنسورهای هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خلیلی زیدانلو
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. حذف رنگ از پساب های صنعتی توسط نانو کامپوزیت پلی آنیلین / Fe3O4

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد بهلکه – بی بی هاجر آرخی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی به وسیله نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده با هیدروکسی آپاتیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده درویش زاده – کمال غانمی – شهلا الهامی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. خواص فیزیکی لایه های نازک نانوفریت ساخته شده به روش اسپری پایرولزیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن خندان فدافن – رحیم لطفی اوریمی – مرتضی طبری
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. دور نمایی از لیپوزوم و کاربرد آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بی بی فاطمه حقیرالسادات – محدثه هاشمی – مهناز مرادی – زهره تاج آبادی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. دیود گسیلنده نور بر پایه ZnO با بازدهی کوانتومی داخلی بهبود یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ابراهیم حسینی رمقانی – مهدی داوودی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. ررسی اثر حضور نانوذرات نقره بر بلورینگی پلی اتیلن در نانوکامپوزیت های پلی اتیلن- نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ابارشی – سکینه مسگر شاهرودی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. رو شهای سنتز کربن نانو متخلخل و کاربردهای آن در دستگاه های ذخیره کننده انرژی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد جعفری – رضا کاشی – محسن خسروی – میکائیل ملازاده
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. روش های سنتز نانوذرات اکسید نیکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان کاریزنوئی – سید هادی طبائیان
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. ساخت کامپوزیت نانولایه مس- آهن به روش پرس و نورد متوالی و بررسی تغییرات ریزساختار، ریزسختی و مقاومت الکتریکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز پارسایی – فریبرز قنبری – حبیب دانش منش
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. سنتز نانوذرات اکسید روی به روش کندوسوز لیزری در متانول و بررسی مرفولوژی و میزان جذب در ناحیه فرابنفش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر وروانی فراهانی – محمود قرآن نویس
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره چندین گونه گیاهی و بررسی خواص ضد میکروبی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تارا معادی – رامین قهرمان زاده – فاطمه اردستانی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. سنتز و بررسی تاثیر نانو پودرپنتا اکسید وانادیوم به عنوان کاتد باتری لیتیوم- یون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی امیرآبادی فراهانی – مهیار حسن آبادی – فرزاد محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت پلی یورتان _کربن نانوتیوب با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی حبیبی اقدم – مجتبی عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. فناوری نانو و کاربرد آن در دارورسانی نوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالواحد صفرزائی – محمد بیک – محمد احسان علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. قابلیت ها و کاربردهای نانو سلولز در صنعت کاغذ و بسته بندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح قهرمانی – سحاب حجازی – سعید مهدوی – مژگان شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. لایه نشانی، سنتز و بررسی لایه های نازک اکسیدروی تهیه شده با تکنیک سل ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود براتی – عباس شجاع – احمد شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. لیپوزوم و کاربرد آنها در دارورسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالواحد صفرزائی – محمد بیک – محمد احسان علیزاده – مسعود فیروزکوهی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. محاسبه خواص الکترونی ترکیب گرمامغناطیسی Gd5Si4

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جاور – احمد یزدانی – زبیده مومنی لاریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. مروری بر تحولات نیمه رساناها و نانو نیمه رساناها در تکامل مدارهای مجتمع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر خادمیان – نیما خادمیان
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. مروری بر روشهای تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلیمر-نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ابارشی – سکینه مسگر شاهرودی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. مروری بر نانو تکنولوژی در صنعت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مقداد تکلوزاده – شکوفه سعید
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. مروری بر نانوپوشش های ضد خوردگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب ترک نژاد – محمدحسین آبرین
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. مطالعه خواص اپتیکی نانو ذرات اکسیدروی آ لائیده شده با فلزات قلیایی تهیه شده به روش سل- ژل

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا تربتی – افسانه کلانی – طاهره داورزنی – علی خرسند
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. مطالعه خواص ساختاری دوپ نیتروژن در تیتانیوم به روش رسوب بخار شیمیایی با فیلامان داغ (HFCVD)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا احکان – محمود قرآن نویس
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. مطالعه محاسباتی اثر واکنش بنزوئیک اسید با سه ترکیب کورانولن،کرونن و سومانن به عنوان ترکیبات نانو ساختار کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مروه ایرجی – علی دهقان طزرجانی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. مطالعه محاسباتی اثر واکنش کورانولن به عنوان یک نانو ساختار کربن با چهار ترکیب دارویی ضد افسردگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دهقان طزرجانی – احمد دهقان طزرجانی – مژگان دره شیری
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. مطالعه معماری تکنولوژی نانوگرافن و کاربرد آن در علوم مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خلیلی زیدانلو
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. مقایسه خواص پوشش های نانوساختار TiN و TiAlN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسلام قره شعبانی – حسن انوشا
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. مقایسه سوخت های مصرفی خودرو و انتخاب نانوبیودیزل به عنوان سوخت جایگزین در کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بختیار محمدی ده چشمه – یاسر نیکنام
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط نانوفیبر کیتوزان و مخمر نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده معصومه حسینی – علیرضا کشتکار – سید محمد علی موسویان
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در پزشکی و دارورسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید زندی – محمد ابراهیمی فرد
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. نانو حسگرهای شیمیایی وکاربردهای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خضری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. نانومدیسین روشی برای غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازنین وزیری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. نقش و کاربرد فن آوری نانو در علوم باغبانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ولتامتری فولیک اسید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو زئولیت ZSM-5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا چشمه خاور – مریم ابریشم کار
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. پاسخ نانو ریبون گرافن آرمچر به میدان فوتونی با استفاده از تقریب بستگی قوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسن خالقی تروجنی – مسعود بزی جوان
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. پتانسیل استفاده از ذرات نانو در صنایع سلولزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر تاتاری – راحله نوروزی – اعظم قادری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. کارآمدی و اثرگذاری نانوذرات استرونسیم با کمک شیوه DLLME تلفیق شده با اسپکتروفلوئوریمتری،جهت اندازه گیری جم فیبروزیل

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش متولی – زهرا یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 3

مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. کاربرد استفاده از فناوری نانو در دامپروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه یزدان خواه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. کاربرد فرآیند آندایزینگ در اصلاح سطح ایمپلنتهای تیتانیومی در مقیاس نانو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد بهزادی پور – زهرا محمدی – عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. کاربرد فناوری نانو در جلوگیری از آلودگی و تصفیه آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسین نوروزی – غلامرضا محمدی – ایرج نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. کاربرد نانوتکنولوژی در درمان دیابت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان قنبری اصل – حسین اشرفیان
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. کاربرد نانوتکنولوژی در رهایش دارو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان قنبری اصل – حسین اشرفیان
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. کاربرد های تکنولوژی نانو در صنعت ساخت و اجزای مختلف ساختمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فرخی زاده – رضا توکلی نیا
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. کاربردهای نانوکیتین و نانوکیتوسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رضایی – حسین یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. کاربزد سلولز باکتزیایی در صنعت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شریفی نیا – مهدی مشکور – حسین یوسفی – الیاس افرا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. کامپوزیت گرافن/نانومیله اکسیدنیکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زهرائی – کورش رحیمی – احمد یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. گرافاین: ساختاری برای جذب هیدروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اطهرالسادات هاشمی – بهرام خوشنویسان
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. A Novel Organic Synthesis by Using a Mineral Substance ,Using Nano Barium Nitride as a Source of Ammonia for the Synthesis of Highly Substituted Imidazoles

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kourosh Motevalli – Zahra Yaghoubi
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. A Survey upon Sensing of Mercury , Containing Nanopollutants by Using an Ionic Liquid

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kourosh Motevalli – Zahra Yaghoubi
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. Gold nanoparticles-improved liquid phase microextraction followed with flame atomic absorption spectrometry for quantitative analysis of cadmium in real water samples

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kourosh Motevalli – Zahra Yaghoubi
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. Structural and Electrical Properties of CaMnO3 Prepared Via Sol-gel and Solid State ReactionTechniques

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S kafash – T Ghorbani Moghadam – A Kompany – S.M Hosseini
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. X-Ray Analysis by Modified Scherrer and Size-Strain Plot Methods of Fe-Doped PZT Nanoparticles with Calcination Temperature Variation

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Z. Ebrahimzadeh – M. Moradi
تعداد صفحات مقاله: 10

مطالب مرتبط