دومين كنگره بين المللي تغذیه ورزشي ایران و ششمين همایش پژوهشي سالیانه دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان

دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه به صورت وبینار در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

راهنماي برگزاري وبینار کنگره و همایش در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.arcsem.ir قرار خواهد گرفت.