کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران

اولین کنفرانس ملی «آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران» به صورت مجازی روزهای ۲۰ و ۲۱مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

خبرگزاری دانشجو، اولین کنفرانس ملی «آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران» به صورت مجازی و با محوریت «تجربیات و چالش‌های استقرار یادگیری الکترونیکی»، روز‌های ۲۰ و ۲۱مهرماه سال جاری در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.
محور‌های کنفرانس شامل آینده سازمان‌ها در ایران و جهان با توجه به تحولات در حوزه فناوری‌های یادگیری، جایگاه و اهمیت آموزش و یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها در عصر کرونا و پساکرونا، الگو‌ها و مدل‌های آموزش و یادگیری الکترونیکی، الگو‌های طراحی آموزشی در یادگیری الکترونیکی، محتوا و فناوری‌های محتوایی و ابزار‌های تعاملی در آموزش و یادگیری الکترونیکی، کاربری خدمات ابر در توسعه خدمات یادگیری، آشنایی با واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) در آموزش الکترونیکی، موک و دانشگاه مجازی پدیده‌ای نوظهور در آموزش‌های الکترونیکی و لایو استرمینگ؛ چالش‌ها و راهکار‌ها است.
از دیگر محور‌های این کنفرانس ملی می‌توان به سنجش اثربخشی یادگیری در سیستم‌های آموزش و یادگیری الکترونیکی، رویکرد‌های ارزیابی عملکرد سیستم‌های آموزش و یادگیری الکترونیکی، الزامات اجرایی استقرار آموزش‌های الکترونیکی در سازمان‌های ایرانی، الزامات و عوامل موثر بر ابعادکیفیت آموزش و یادگیری الکترونیکی، طراحی مدل‌های ارزیابی آمادگی استقرار آموزش و یادگیری الکترونیکی، طراحی راهبرد‌های انگیزشی سازمان‌ها در بکارگیری آموزش و یادگیری الکترونیکی، چالش‌ها و مشکلات توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی، مدیریت، راهبری و سیاست گذاری آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور و تجارب سازمان‌های ارائه دهنده آموزش‌های الکترونیکی در کشور اشاره کرد.
گفتنی است طبق اعلام وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم در افتتاحیه اولین کنفرانس ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
مطالب مرتبط