آئین نگارش پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود فایل

در این جزوه، شکل و شیوه ای یکسان در نگارش پایان نامه ( رساله فارغ التحصیلی ) ارائه می گردد که رعایت آن الزامی است و در ارزیابی پایان نامه مؤثر می باشد.
رعایت این نکات موجب ارتقای کیفی شده و دانشجو با روشهای استاندارد و تدوین جزوه، پروژه و … آشنا می شود هر پایان نامه به لحاظ نگارش دارای دو وجه قابل تأمل است :
۱- مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پایان نامه، نحوه حاشیه بندی، شماره گذاری، صفحات و بخش ها، معادلات، تصاویر جداول ومنحنی ها.
۲- ترتیب ارائه مطالب در مجموع پایان نامه.
که در طی دو فصل نکات بارز هر وجه بیان می گردد….

مطالب مرتبط